2022. augusztus 13.

Szentháromság-vasárnapi búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát a Szentháromság tiszteletére: Balázsfalva, Fogaras, Nagyszeben-belváros, Vice, Mikeszásza, Somogyom, Katona, Sárpatak, Feketehalom, Sepsikőröspatak, Bánffyhunyad, Kézdivásárhely: Szentháromság-templom (Kanta), Kolozsvár: piarista templom, Beszterce, Oláhlápos, Óradna, Fenyéd, Harasztos, Abosfalva, Szováta, Gyalu, Alsójára, Szamosújvár: örmény templom, Egrestő, Zsögöd, Szentháromság, Csíkszépvíz: örmény templom, Homoródalmás, Torockószentgyörgy, Gyergyóalfalu, Csíkszentgyörgy: Csinód.

 • A Nagyszeben-belvárosi templom búcsúünnepén délelőtt 10 órakor bérmálás lesz.
 • Bánffyhunyadon vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Fülöp Sándor-Szabolcs diakónus tartja.
 • besztercei plébániatemplomban vasárnap reggel 9 órakor román nyelven, délelőtt 11 órától a magyar nyelven mutatják be a búcsús szentmisét. Mindkettő főcelebránsa és szónoka Sebestyén Antal P. Albert OFM.
 • Gyergyóalfaluban a búcsús szentmise vasárnap déli 12 órakor kezdődik.
 • homorodalmási templomban Szentháromság vasárnapján déli 12 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A szentbeszédet Jánossi Imre zetelaki segédlelkész tartja.
 • kézdivásárhely-kantai Szentháromság-plébániatemplom búcsúja ugyancsak déli 12 órakor kezdődik. A szentbeszédet Máthé Vilmos, a brassói Szent Kereszt felmagasztalása egyházközség plébánosa tartja.
 • Déli 12 órától tartják a szovátai plébániatemplom búcsúját is. A szentmise szónoka Keresztes Zoltán, a gyergyószentmiklósi Szent István egyházközség plébánosa.
 • A csíkszépvízi örmény katolikus templom búcsúját délután fél 1 órakor ünneplik.
 • csíkzsögödi templom búcsúünnepét vasárnap fél 1 órától tartják. A szentmise szónoka Szecsete Zoltán balánbányai plébános.
 • fenyédi egyházközség délután fél egytől  ünnepel. A szentmisén Csibi Sándor plébános, ausburgi magyar lelkész tartja a szentbeszédet.
 • gyalui templomban Szentháromság vasárnapján délután 2 órakor ünnepelnek. A szentmisén Fülöp Sándor-Szabolcs diakónus tartja a szentbeszédet.
 • Katona templomának búcsús ünnepét is vasárnap délután 2 órakor tartják. A szentmisén Veres Stelian plébános-helyettes prédikál.
 • Kolozsváron, a piarista templomban délelőtt fél 10-től román nyelven Veres Stelian plébános-helyettes mutatja be a búcsús szentmisét. Délelőtt 11 és este 7 órától magyar nyelven mutatnak be szentmisét, délelőtt  Orbán Szabolcs OFM mondja a szentbeszédet, este 7 órakor pedig Fülöp Sándor-Szabolcs diakónus tartja a homíliát.
 • A fogarasi templom búcsúünnepén a délután 5 órakor kezdődő szentmise, keretében bérmálás lesz.

Temesvári egyházmegye:

 • A lugosi római katolikus templomot 1933-ban a Szentháromság tiszteletére szentelték fel. A közösség délelőtt 11 órakor ünnepli a templombúcsút. Az ünnepi szentmise keretében 14 gyermek lesz elsőáldozó. A liturgia főcelebránsa Dumitresc Mihai-Titi lugosi plébános.
 • A Szentháromság tiszteletére felszentelt nagyőszi templomban június 16-án, vasárnap ünnepli a helyi közösség a templombúcsút. A déli 12 órakor kezdődő liturgia főcelebránsa Andó Attila nagyszentmiklósi plébános.
 • A pécskai templombúcsút 17 órai kezdettel Bajnai István battonyai plébános celebrálja. A templomi ünnepségre a magyarországi Battonyáról, Gyomaendrődről és Hunyáról is érkeznek meghívottak, hívek.
 • A csáki templomban a 11.30 órakor kezdődő liturgia főcelebránsa Kóbor György nyugalmzott plébános, a helyi Caritas szervezet igazgatója, szentbeszédet mond Filip Dorin Gyula plébános. A szentmise zenei szolgálatát egy hollandiai énekkar végzi.
 • A vingai templombúcsú ünnepén a 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Kalapis Mátyás nyugalmazott plébános, aki bolgár nyelven szól a hívekhez. Román és magyar nyelven Miklós Csaba majláthfalvi plébános mond szentbeszédet.
 • A resicabányai Szentháromság templomban a 11 órakor kezdődő szentmise keretében 5 gyermek lesz elsőáldozó. A liturgia főcelebránsa Ciubotaru Simon plébános.
 • A temesvár-szabadfalui plébániához tartozó újpécsi római katolikus templomot a Szentháromság tiszteletére szentelték. A helyi közösség június 23-án, vasárnap ünnepli a templombúcsút. A szentmisét 14.30 órai kezdettel Wonerth László temesvár-szabadfalui plébános mutatja be.
 • Az aninai plébániához tartozó stájerlaki közösség június 23-án, vasárnap ünnepli a templombúcsút. A szentmise 11.30 órakor kezdődik.

Nagyváradi egyházmegye:

 • A Szentháromságról nevezett nagyvárad-szőllősi templom búcsúja déli 12 órakor kezdődik. A szentmise főcelebránsa és szónoka Májernyik Mihály, szentjobbi apát-plébános.

Szatmári egyházmegye:

 • A nagybányai Szentháromság-templom búcsúünnepén fél 12 órakor kezdődik a szentmise, amelyet P. Timár Sándor Asztrik OFM, kaplonyi házfönők és plébános tart.