Szent Titusz

Szent Pál apostol tanítványa volt, a pogányságból tért meg (Gal 2,3), valószínűleg Pál hatására (Tit 1,4). Az apostollal részt vett az apostoli zsinaton (Gal 2,1–5), kétszer járt küldetésben a korinthosziaknál, Pál a 3. útján Efezusból levelet küldött általa (2Kor 2, 13), eredményesen vezette vissza a már csaknem elveszett közösséget, majd Makedóniából küldte a gyűjtést befejezni és a levelét átadni (2Kor 8,6).

A krétai egyház feje volt, mint azt Euszebiosz egyháztörténeti könyvéből tudjuk, Pállal térített (Tit 1,5), az apostoli levelek egyik címzettje, (a másik Szent Timóteus) ezekben a levelekben intelmek vannak az elöljárók és a hívek oktatására. Pál apostol 2. római fogsága idején Rómában volt (2Tim 4,10), majd Pál megbízásából Dalmáciába ment.

Valószínűleg Kréta szigetén halt vértanúhalált.

Dátum

2024. január 26., péntek

Idő

All of the day

Helyszín

emléknap - fehér
emléknap - fehér
Kategóriák