Szent Péter- és Szent Pál-búcsúk

2019. június 29-én, pénteken Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek ünnepe.

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére: Alvinc, Magyarigen, Erzsébetváros, Brassó: Szent Péter és Pál-templom (belváros), Kurtapatak, Ikafalva, Kisbács, Teke, Ehed, Bükk, Kolozsvár: Szent Péter-templom, Kerelőszentpál, Magyarpéterlaka, Csíkmadaras, Csíksomlyó, Jávárdi-hegy, Gyergyószentmiklós: Gyergyódomokos, Gyergyócsomafalva, Maroshévíz, Orotva, Homoródszentpál, Pálpataka, Székelyvarság, Kápolnásfalu, Székelyudvarhely: ferences templom.

 • kisbácsi egyházközség búcsúját triduum előzi meg. A lelkigyakorlatos szentmisék szerdán, csütörtökön este 7 órakor, pénteken pedig reggel 7 órakor kezdődnek. Minden szentmisén György Balázs gyergyószentmiklósi, háromkúti lelkész prédikál. A szombaton este 6 órakor kezdődő búcsús szentmise keretében leleplezik és megáldják a templom oldalán újonnan elhelyezett Szent Péter és Szent Pál apostolokat ábrázoló domborművet.
 • Az alvinci templom búcsúünnepén bérmálás lesz az egyházközségben.
 • Az erzsébetvárosi latin szertartású templomban a szentmise szombaton, délelőtt 11 órakor lesz.
 • Székelyvarságon Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, szombaton déli 12 órától a búcsús szentmise szónoka Sebestyén Ágoston máréfalvi plébános.
 • Gyergyócsomafalván a búcsús szentmise déli 12 órakor kezdődik.
 • A homoródszentpáli templom búcsúját június 29-én, szombaton déli 12 órakor tartják. A szentmise szónoka Mátyás Gábor zeteváraljai plébános.
 • Kápolnásfaluban június 29-én, szombaton délután fél 1 órakor kezdődik az ünnep. A szentmise szónoka Balázs Imre nyugalmazott plébános.
 • pálpataki egyházközség búcsúján szombaton délután fél 1-kor László Rezső csíkcsicsói plébános prédikál.
 • A csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál-plébániatemplom búcsúját szintén szombaton délután fél egy órakor ünneplik, szónoka Balázs Károly fenyédi plébános.
 • székelyudvarhelyi ferences templom búcsús szentmiséjét szombaton délután 6 órától ünneplik. A homiliát a dési P. Guia Hugó OFM tartja.
 • A brassó-belvárosi templomban szombaton este 7 órától mutatják be a búcsús szentmisét. Az ünnep szónoka Nagy László-Eörs szentivánlaborfalvi plébános.
 • Kolozsváron a szentpéteri plébániatemplom búcsúja vasárnap délután 6 órakor kezdődik. A szentmise szónoka Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes-plébános.

Temesvári egyházmegye:

 • A Szent Péter és Szent Pál apostol tiszteletére felszentelt nagylaki templomban a helyi közösség június 29-én, szombaton ünnepli a búcsút. A szentmisét 11.30 órai kezdettel Rolnik Márton magyarpataki plébános celebrálja.
 • A németszentpéteri templomban a közösség június 29-én, szombaton délután 6 órakor ünnepli a templombúcsút. A szentmise főcelebránsa Czeglédi Ferenc pécskai plébános.

Nagyváradi egyházmegye:

 • Június 30-án, vasárnap tartják a papfalvai, Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére szentelt templom búcsúünnepét. A délután 1 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Bakos Gábor érmihályfalvi segédlelkész lesz.

 

Dátum

2019. június 26., szerda - 2019. június 30., vasárnap