2022. augusztus 12.

Szent Imre-napi búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent Imre tiszteletére: Petrozsény: kápolna, Szotyor, Gelence, Görgényszentimre, Máréfalva, Csíkszentimre, Marosvásárhely: Szent Imre-templom, Aranyosbánya, Hidegség, Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola, Ditró: Szent Imre-templom, Nyárádmagyarós.

  • Marosvásárhelyen, Márton Áron erdélyi püspök halálának 40. évfordulóján, a Szent Imre plébániatemplom felszentelésének 48. évében a templomot szentelő püspöknek egészalakos üvegablakkal állítanak emléket. Az üvegfestményt, november 5-én, csütörtökön, az este 6 órakor kezdődő búcsús szentmise keretében a főcelebráns, Oláh Dénes, marosvásárhelyi főesperes-plébános áldja meg.
  • A gelencei egyházközségnek két temploma van: a 13. század közepén épült Szent Imrének szentelt műemlék templom, és a rohamosan növekvő lélekszám miatt szükségessé vált nagyobb templom, amelyet 1853–1899 között építettek. A búcsút november 5-én, csütörtökön tartják. A műemléktemplomban reggel fél 9 órakor kezdődik a szentmise. A nagytemplomban délelőtt 11 órakor az ünnepi búcsús szentmise főcelebránsa és szónoka Kerekes László segédpüspök lesz.
  • Ditró-felszegi Szent Imre templom búcsús szentmiséje november 5-én, kedden délután 4 órakor kezdődik. Az ünnep szónoka Dávid Zoltán gödemesterházi plébános.
  • Petrozsényban a Szent Imre-kápolna búcsúja november 5-én, csütörtökön délután 5 órakor kezdődik. A szentbeszédet Bajkó Norbert petrillai plébános tartja.
  • máréfalvi Szent Imre-plébániatemplom búcsúját november 8-án, vasárnap tartják. Aznap két szentmisét mutatnak be, reggel 9 és délután fél 1 órakor. Az ünnepi szónok, a falu szülötte, Papp László marosvásárhelyi lelkész. A szentmisébe bekapcsolódhatnak az erdélyi Mária Rádió hullámhosszán.
  • görgényszentimrei templom védőszentjét november 8-án, vasárnap délelőtt 11 órakor ünneplik. A szentmise szónoka Albert István szászrégeni segédlelkész.
  • Csíkszentimrén a plébániatemplom búcsúját november 8-án, vasárnap délben, a fél 1 órakor ünneplik. A szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József nyugalmazott segédpüspök lesz.
  • A nyárádmagyarósi Szent Imre-templom búcsúünnepét november 8-án, vasárnap délután 1 órától tartják. A szentmise szónoka Lukács János, az anyaegyházközség, Nyárádselye plébánosa.
  • Ilyefalva filiájában, a szotyori Szent Imre-kápolnában november 8-án, vasárnap délután 2 órakor kezdődik a búcsús szentmise.

Dátum

2020. november 05., csütörtök