Szent Imre-napi búcsúk

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Szent Imre tiszteletére: Petrozsényi kápolna, Szotyor, Gelence, Görgényszentimre, Máréfalva, Csíkszentimre, Marosvásárhely, Aranyosbánya, Hidegség, Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola, Ditró: Szent Imre-templom, Nyárádmagyarós.

 • máréfalvi Szent Imre-plébániatemplom búcsúját november 3-án, vasárnap tartják. A délután fél 1 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József püspök. A szentmisébe bekapcsolódhatnak az erdélyi Mária Rádió hullámhosszán.
 • Csíkszentimrén a plébániatemplom búcsúját november 3-án, vasárnap délben a fél 1 órakor kezdődő szentmisén ünneplik. A homilíát Bálint István, a csíkszeredai Szent Ágoston plébánia segédlelkésze mondja.
 • görgényszentimrei templom védőszentjét is november 3-án, vasárnap délután 1 órakor ünneplik. A szentmise szónoka Jánossi Imre zetelaki segédlelkész.
 • Illyefalva filiájában, a szotyori templom búcsúját november 3-án ünneplik. A szentmise vasárnap délután 2 órakor kezdődik.
 • November 4-én, hétfőn van a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásában levő kápolna búcsúja, amelyet Szent Imre herceg tiszteletére szenteltek fel. Az ünneplés délután 5 órától szentmisével kezdődik, szentbeszédet mond Both Dávid homoródkarácsonyfalvi plébános. A szentmise után ünnepi megemlékezésre kerül sor Szent Imre hercegről a díszteremben.
 • A hidegségi templomban a Szent Imre-napi búcsú kedden délelőtt 11 órakor kezdődik. A szentmise főcelebránsa Tamás József püspök, szónoka pedig Boldizsár Ferenc erdőszentgyörgyi plébános.
 • Gelencén a búcsút november 5-én, kedden délelőtt 11 órakor tartják. A szentmise szónoka Böjte Csaba OFM.
 • Petrozsényban a Szent Imre-kápolna búcsúja november 5-én, kedden délután 4 órakor kezdődik. A szentbeszédet Vornicu Cristinel vajdahunyadi segédlelkész tartja.
 • Ditró-felszegi Szent Imre templom búcsús szentmiséje november 5-én, kedden délután 4 órakor kezdődik. Az ünnep szónoka Köllő Tibor szovátai plébános. A szentmise után orgonakoncertet tart Szakács György, a Debrecen Kistemplom-Ispotály református egyházközség lelkésze.
 • gyulafehérvári Hittudományi Főiskola Szent Imre-kápolnájában november 5-én, kedden este 6 órakor Jakubinyi György érsek a központi papsággal együtt mutatja be a legszentebb áldozatot. A szentmise keretében a főpásztor megáldja a felújított kápolnát. A szentbeszédet Jakkel Tamás diakónus mondja.
 • A marosvásárhelyi Szent Imre-templomban november 5-én, kedden az este 6 órakor kezdődő búcsús szentmise szónoka Ambrus Vilmos marosludasi főesperes-plébános. A szentmisén közreműködik a Cantuale énekegyüttes Nyilas Szabolcs vezetésével.
 • A nyárádmagyarósi Szent Imre-templom búcsúünnepét november 3-án, vasárnap délután 1 órától tartják. A szentmise szónoka Balla Imre, a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia segédlelkésze.

Szatmári egyházmegye:

 • A kökényesdi templom búcsúját az ünnep napján, kedden, délelőtt 11 órától tartják, Luczás Lóránt, a szatmárnémeti Szent Család egyházközösség plébánosa szentbeszédével.

Temesvári egyházmegye:

 • A gyomaendrődi Szent Imre tiszteletére felszentelt templomban november 9-én, szombaton délelőtt 10 órakor Pál József Csaba temesvári megyés püspök celebrálja a búcsús szentmisét.

 

Dátum

2019. november 03., vasárnap - 2019. november 05., kedd