2024. július 23.

Szent Emerencia

A hagyomány szerint Szent Anna anyja, vagyis Jézus dédnagyanyja volt. Legendája szerint csak egy Kármel hegyi remete látomásának hatására lett Stollanus felesége. Alakja csak a késő középkori forrásokban tánt fel. Nem ír róla sem az Újszövetség, sem más fontos korabeli irat. Legelső említése a 15. században élt Petrus Dorlandus karthauzi szerzetes Vita gloriosissime matris Anne művében található. Egy másik említés Johann Eck 16. századi német teológustól származik. Emmerich Anna Katalinnak többször jelent meg látomásaiban. Főleg a kármelita rend volt a tisztelője. A Szent Család-ábrázolásokon általában idős asszonyként jelenik meg.

 

Dátum

2025. január 23., csütörtök

Helyszín

nem kötelező emléknap - fehér
nem kötelező emléknap - fehér
Kategóriák