Porciunkula-kápolna fölszentelése

Miután Szent Ferenc helyreállította, ezen a napon szentelték fel újra a Porciunkula-kápolnát. A Porciunkula-kápolnához teljes búcsú is kapcsolódik. III. Honorius 1216-ban teljesítette Ferenc kérelmét, és augusztus elseje déltől másnap estig minden esztendőben toties-quoties, a szenvedő lelkekért is felajánlható teljes búcsút engedélyezett azoknak, akik a fölkeresik a Porciunkula-kápolnát, gyónnak, áldoznak és imádkoznak a pápa szándékára. A 14. század végétől a pápák a Porciunkula-búcsút megadták egyes ferences templomoknak, IV. Sixtus 1482ben ezt kiterjesztette az összes ferences és klarissza templomra, de e búcsút csak a rendhez tartozók nyerhették el. XV. Gergely 1622. július 4-én az összes hívőnek megadta a búcsú elnyerésének lehetőségét.

A magyar nép ajkán porcinkula, purcinkula, porcinkulabúcsú, Porcinkulai Szent Ferenc a ferences rend három ágának: a Ferenc-rendieknek, minoritáknak és kapucinusoknak, továbbá a velük kegyelmi közösségben élő harmadrendnek legnagyobb ünnepe a 17. sz. óta. A kordatársulatok révén vált széles körben ismertté. A Porciunkula-búcsú ugyanis a barátok, vagyis a ferencesek, minoriták, kapucinusok minden templomát e napra szakrális centrummá tette, ahova a harmadrendiek messze környékről elzarándokoltak, mintegy hazatértek a kolostor egyességébe.

Dátum

2023. augusztus 02., szerda

Idő

All of the day
Kategóriák