2022. szeptember 28.

Önértelmezés, szerep és cselekvés az egyházban – Konferencia Nagyváradon

Önértelmezés, szerep és cselekvőség a 18–20. századi egyházi társadalomban címmel nemzetközi egyháztörténeti konferenciát tartanak Nagyváradon.

2018. november 8., csütörtök (Püspöki palota)
17:00 Megnyitó Nagyvárad – Püspöki palota, Díszterem
A konferenciát megnyitja: Nagy Mihály Zoltán (Posticum Kulturális Intézet)
17:10 Könyvbemutató
Bánkuti Gábor, Csibi Norbert, Gőzsy Zoltán, Varga Szabolcs, Vértesi Lázár (szerk.): Teológia és történettudomány – Antológia az egyháztörténet-írás elméleti kérdéseiről. Pécs, 2018.
Bánkuti Gábor, Nagy Mihály Zoltán (szerk.): Historiográfiai mérleg és az egyháztörténeti kutatások új irányai. Tanulmányok a Posticum 2015-ben és 2016-ban tartott egyháztörténeti konferenciáinak előadásaiból. Pécs, 2018.
Denisa Bodeanu: O rază de speranță în întuneric. Ajutoarele primite din străinătate de cultele religioase din România în anii ’70-’80. [Reménysugár a sötétségben. A romániai felekezetek külföldi segélyezése a 70′-es és 80′-as években.] Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2018.
A köteteket bemutatja: Bánkuti Gábor, Gárdonyi Máté, Nagy Mihály Zoltán

2018. november 9., péntek (Posticum)
9:15 Bánkuti Gábor (egyetemi docens, PTE BTK Történettudományi Intézet Modernkori Történeti Tanszék): Norma, szerep és magatartás egyházi mintázatai – előhang és kérdésfelvetés
9:45 Vasile Cristian (tudományos kutató, Nicolae Iorga Történeti Intézet, Román Akadémia, Bukarest): Lehetséges az Egyház társadalomtörténetének megírása? Egy bukaresti görögkatolikus közösség a XX. században (Esettanulmány)
10:15 Cosmin Budeanca (tudományos főmunkatárs, Kommunizmus Bűntetteit Kutató Intézet és Román Száműzöttek Emléke, Bukarest): Az Evangélikus Lutheránus Egyház, a Securitáté és a német etnikum kivándorlása a 70’-es és 80’-as években
10:45–11:00 Szünet
11:00 Gőzsy Zoltán (egyetemi docens, PTE BTK Történettudományi Intézet Újkortörténeti Tanszék): Konfrontáció vagy koordináció? A katolikus klérus cselekvési lehetőségei és mozgástere a 18. század elején
11:30 Miron Greta (egyetemi docens, Babeș-Bolyai Egyetem, BTK Közép-, Koraújkor- és Művészettörténeti Tanszék, Kolozsvár): Pietizmus és egyesülése. Az egyesült püspökség a hierarchia szemszögéből a XVIII. század második felében
12:00 Vita. Moderátor: Horváth Gergely Krisztián
15:30 Gárdonyi Máté (főiskolai tanár, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola): Péteri tisztség és személyes habitus. VI. Pál pápasága
16:00 Petrás Éva (tudományos kutató, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest): Diplomácia-e a titkosszolgálatokkal való együttműködés? Nagy Töhötöm küldetés-felfogásának változásai
16:30 Enache George (egyetemi docens, Galaci Al-Duna Egyetem, Galac): Vartolomeu Stanescu ortodox püspök és a keresztény társadalmi tanítás
17:00–17:20 Szünet
17:20 Laura Stanciu (egyetemi docens, „1918. december 1.” Egyetem BTK Történelem, Régészet és Muzeológia Tanszék, Gyulafehérvár): Erdély egyháztörténetét célzó projektek, együttműködések hasznosságáról. A görögkatolikus egyház esetében
17:50  Ö. Kovács József – Ördög Kovács Márton (főigazgató-helyettes, Magyar Nemzeti Levéltár): „Inkább létezni, mint látszani”. Magatartásmódok az „illegális” premontreik körében – történetkutatói és dokumentumfilmes értelmezések.
18:20 Vita. Moderátor: Gyarmati György

2018. november 10., szombat (Posticum)
9:30 Nemes István (programigazgató, Posticum Kulturális Központ, Nagyvárad): „Scylla és Charybdis között”… Kovács Miklós püspök pozíciója a reformkor vallásügyi vitái során
10:00 Tamási Zsolt (Bolyai-ösztöndíjas, Szegedi Tudományegyetem, Marosvásárhely): Egy sajátos papi kényszerpálya: Bodnár Lajos zalatnai plébános 1848-1849-es magatartása
10:30 Vita. Moderátor: Csibi Norbert
11:00 Hatos Pál (dékán, Kaposvári Egyetem, Rippl-Rónai Művészeti Kar): Szereptudat és önreflexió Ravasz László (1882–1975) református püspök pályáján
11:30 Tóth Krisztina (tudományos munkatárs, MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport): Grősz József pasztorális stratégiái
12:00–12:45 Vita, a konferencia zárása

Szervezők: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest; Posticum Kulturális Központ, Nagyvárad; META – Pécsi Egyháztörténeti Bizottság, Pécs; Magyar Nemzeti Levéltár, Budapest és Szacsvay Akadémia, Nagyvárad

Dátum

2018. november 08., csütörtök - 2018. november 10., szombat

Helyszín

Nagyvárad