Nepomuki Szent János-búcsúk

Nepomuki Szent Jánost, gyónási titok vértanúját 2021. május 16-án, vasárnap ünnepli a világegyház.

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Nepomuki Szent János tiszteletére: Boica, Zalatna, Vízakna, Alsótömös, Haraly, Naszód, Szék, Görgényüvegcsűr, Mezősámsond, Balánbánya, Farkaslaka, Lemhény: kápolna.

  • Nepomuki Szent János ünnepén, május 16-án Zalatnán a templombúcsút délelőtt 11 órától ünneplik. A szentmise főcelebránsa Kovács Gergely, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke, szónoka pedig Keresztes Olivér kolozsi plébános lesz. A liturgia keretében megáldják a felújított oltárt és orgonát.
  • A gelencei egyházközség filiájában a haralyi templomban május 16-án,  vasárnap déli 12 órakor kezdődik a búcsú szentmise.
  • farkaslaki plébániatemplomban május 16-án, vasárnap délután 1 órakor kezdődik a búcsú. A szentmise főcelebránsa Mátyás Károly székelyudvarhelyi főesperes-plébános lesz, az ünnepi szentbeszédet Bálint Emil felcsíki főesperes-plébános tartja. A liturgia keretében megáldják a most felujított orgonát.
  • Balánbányán a Nepomuki Szent János tiszteletére épült templom búcsúünnepén vasárnap délután fél 1 órától lesz. A szentmise főcelebránsa Tamás József, a gyulafehérvári főegyházmegye nyugalmazott püspöke, a szónok pedig Farkas Zsombor a csíkszeredai Szent Kereszt plébánia segédlelkésze lesz.

Szatmári egyházmegye:

A Szatmári  egyházmegyében a gilvácsi, lajosvölgyihuta, miszbánya, rónaszéki, szigetkamarai templomok, a mezőpetri és aknasugatagi kápolnák titulusa Nepomuki Szent János.

  • Gilvácson a búcsús szentmise vasárnap fél 12-kor kezdődik. Szónok: Ulmer Mihály plébános.
  • Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a lajosvölgyihutai búcsú. Az ünnepi szentmise szónoka Reszler Mihály máramarosi főesperes-plébános.
  • Miszbányán vasárnap délután 2 órakor muttaják be a búcsús szentmisét, amelynek szónoka Giurgiu Daniel józsefházi i.h. lelkész.
  • Szigetkamarán vasárnap délután 5 órakor kezdődik a búcsú. A szentmise szónoka Román János Caritas-vezérigazgató.

Temesvári egyházmegye:

  • A lippai egyházközség május 16-án, vasárnap ünnepli a Nepomuki Szent János, a Bánság védőszentje tiszteletére felszentelt templom búcsúünnepét. Cădărean Ion helyi plébános meghívására a szentmisét délelőtt 11 órai kezdettel Wonerth László lugosi in solidum plébános mutatja be. Az ünnepet megelőzően május 15-én, szombaton este 6 órakor a lippai templomban koncerten vehetnek részt az érdeklődők, fellép Hadar Ildikó Antonia (szoprán), orgonán játszik Moldovan Denis.

Dátum

2021. május 15., szombat - 2021. május 16., vasárnap