2022. augusztus 15.

Kisboldogasszony ünnepe

Gyulafehérvári Főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Kisboldogasszony tiszteletére: Tövis, Aninósza, Sztrigyszentgyörgy, Bólya, Almakerék, Zalánpatak, Zágon, Imecsfalva, Alsókapnik, Bálványosváralja, Egeres, Marosugra, Torda, Koród, Székelyvécke, Jobbágytelke, Szászrégen, Tusnádfürdő, Csíkrákos, Gyergyószentmiklós: örmény templom, Lövéte, Zetelaka, Hármasközség, Nagyág, Csíkszentgyörgy: Egerszék, Csíkmindszent: Hosszúaszó, Székelyudvarhely: Ugron-kápolna.

 • Imcsefalván szeptember 5-én, szombaton délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsús szentmise. Szónoka Karácson Tibor az erdélyi Mária Rádió műsorigazgatója.
 • A nagyági egyházközségben szombaton, szeptember 5-én délelőtt 11 órától tartják a búcsús szentmisét.
 • A szászrégeni plébániatemplomban szeptember 6-án, vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsús ünnepi szentmise.
 • Szeptember 6-án, déli 12 órakor kezdődik a sztrigyszentgyörgyi templom búcsús szentmiséje. Az ünnepi szónok László Szabolcs gyulafehérvári plébános.
 • Vulkán filiájában, Aninószán ugyancsak vasárnap délután 1 órakor mutatják be a szentmisét. Az ünnep szónoka Șcheianu Ciprian petrozsényi plébános.
 • Tusnádfürdőn szeptember 6-án, vasárnap fél 1 órakor kezdődik a Kisboldogasszony-napi búcsú. Az ünnep főcelebránsa és szónoka Tamás József nyugalmazott püspök, aki a szentmise után megáldja a most épült Szent Anna Tanulmányi Házat.
 • A csíksomlyói kegytemplomban Kisboldogasszony napján reggel 8, fél 11 és este 6 órától lesznek.

 • Kisboldogasszony ünnepén Zetelakán szeptember 8-án, kedden reggel 9 és délután fél 1 órakor tartanak búcsús szentmisét. A szentbeszédet Marek Ferenc P. Bernardin OFM tartja Székelyudvarhelyről.
 • csíkrákosi templom búcsús szentmiséje kedden délelőtt 11 órakor kezdődik, szónoka Potyó Ferenc nyugalmazott plébános.
 • lövétei egyházközség búcsúünnepén, kedden déli 12 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Tamás József nyugalmazott segédpüspök, szónoka pedig Bátor Botond pálos atya Hargitafürdőről.
 • A tövisi templom szintén Kisboldogasszony tiszteletére épült. Búcsúünnepét kedden déli 12 órakor tartják. A szentmise főcelebránsa és szónoka Kerekes László, az egyházmegye segédpüspöke.
 • Kerelőszentpál leányegyházázban, Marosugrán kedden, déli 12 órakor kezdődik a búcsús szentmise. Az ünnep szónoka Balla Imre a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia segédlelkésze.
 • Jobbágytelkén kedden, délután 1 órakor ünneplik a templom búcsúját. A szentmise szónoka Balázs Imre nyugalmazott plébános lesz.
 • Jegenye filiájában, az egeresi templomban a búcsús ünnepi szentmise kedden délután 3 órakor kezdődik.
 • Székelyudvarhelyen, az Ugron kápolna búcsúját szeptember 8-án, délután 5 órakor ünneplik. A szentmise főcelebránsa és szónoka Mátyás Károly székelyudvarhelyi főesperes-plébános. A liturgia előtt 4 órától keresztúti ájtatosságot végeznek a Székely Kálvárián, amelyet idén 10 éve állítottak fel. A Mária-tisztelő imacsoportok élő rózsafüzér zarándoklatot tartanak ezen a napon.
 • Szeptember 13-án, vasárnap déli 12 órától tartják a gyergyószentmiklósi örmény templom búcsúját. A szentmisét Gál Hunor plébános celebrálja, a szentbeszédet pedig Küsmődi Attila szamosújvári plébános mondja.
 • Hosszúaszón, a csíkmindszenti egyházközség filiájában a búcsús szentmisét szeptember második vasárnapján, szeptember 13-án, délután fél 1 órától mutatják be.
 • A tordai plébániatemplomban a Kisboldogsszony-napi búcsús szentmise kedden este 6 órakor kezdődik. Az ünnep szónoka Mihály Imre marosújvári plébános lesz.

Nagyváradi egyházmegye:

 • Székelyhídon augusztus 30-án tartják a búcsút, a Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása tiszteletére felszentelt római katolikus templomban. A szentmise szónoka és főcelebránsa Bakos Gábor, érmihályfalvi segédlelkész lesz.
 • Szeptember 6-án, vasárnap délelőtt 11 órakor tartják a Kisboldogasszony tiszteletére emelt szentjobbi plébániatemplom búcsús szentmiséjét. A járványügyi előírásokra való tekintettel az egyházmegyei zarándoklat ebben az évben elmarad.

Temesvári egyházmegye:

 • A máriaradnai kegytemplomban a délelőtt 11 órakor kezdődő pontifikális szentmisét Schönberger Jenő szatmárnémeti megyés püspök mutatja be, koncelebrál Pál József Csaba temesvári főpásztor. A koronavírus-járvány terjedését megakadályozó hatályos óvintézkedések betartása mellett a kegytemplomban csupán 70 résztvevő foglal helyet, a többi hívő a kolostor udvarán, illetve a bazilika előtti téren kapcsolódhat be a liturgiába.
 • A temesvár-józsefvárosi közösség szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján ünnepli a templombúcsút. Az este 6 órakor kezdődő szentmise szónoka Kocsik Zoltán lelkipásztor, a Gerhardinum Római Katolikus Líceum igazgatója. A szentmisét a plébánia udvarán celebrálják.

Szatmári egyházmegye:

 • Pálfalván szeptember 6-án, vasárnap délután 2 órától tartják a búcsúmisét Teffenhart István nyugalmazott plébános szentbeszédével.
 • Láposbányán az ünnep napján, 8-án, kedden délelőtt 11 órától lesz a búcsúmise Seffer Dániel ugocsai esperes prédikációjával.
 • Szaniszlón ugyanazon napon és időben lesz a búcsú, Ulmer Mihály szakaszi plébános ünnepi szónoklatával.
 • Turcibányán kedden délután 1 órától Egeli Ferenc kökényesdi plébános szentbeszédével tartják a búcsút.
 • Nagybocskón szeptember 8-án, este 6 órától kezdődik a búcsús szentmise a templomudvaron, Simon Attila püspöki titkár, székesegyházi helyettes plébános prédikációjával.
 • Körtvélyesen a búcsú megünneplésére szeptember 13-án, vasárnap, délután 2 órától kerül sor.