2024. július 15.

Egy hónap az életért 2017

A magát politikailag és felekezeti hovatartozás szempontjából semlegesnek nyilvánító „Egyetemi hallgatók az életért” nevet viselő egyesület 2017. március 1-31. között hirdeti meg az „Egy hónap az életért 2017. – Segítsd az anyát és gyermekét! Ők tőled függnek” programját. A rendezvénysorozatba, amelynek kimagasló pillanata a „Menetelés az életért” lesz március 25-én, több romániai város diákmozgalmai és civil szervezetei kapcsolódnak be.

Az idei témaválasztás apropóját a gyermekvállalás csökkenése, az abortuszt bátorító gondolkodásmód terjedése és a válsághelyzetben levő nőknek való tanácsadás hiánya adták.

A szervezők egy országos projektet dolgoztak ki, amelyek a meg nem született magzat életjogának a védelmét, a nehéz helyzetbe került anyák megsegítését célozzák meg.

A katolikus egyház egyik fő feladata az élet védelmezése, éppen ezért támogat minden olyan jóakaratú kezdeményezést, amely rejtett szándék nélkül az élethez való jog védelmezésére, ennek ismertetésére és terjesztésére irányul.

Március 1-től a www.marsulpentruviata.ro honlapon lehet további információt szerezni az egyes városokban, helyi szinten megszervezett eseményekről.

Dátum

2017. március 01., szerda - 2017. március 31., péntek