Búcsúk Lisieux-i Kis Szent Teréz ünnepén

Gyulafehérvári főegyházmegye:

Direktórium összesítése szerint a következő helységekben szenteltek templomot vagy kápolnát Lisieux-i Kis Szent Teréz tiszteletére: Székelyudvarhely: Kis Szent Teréz-templom, Marosbogát.

  • Székelyudvarhelyen a Lisieux-i Kis Szent Teréz-plébániatemplom búcsúja október 1-jén, kedden délután 5 órakor kezdődik, szónoka Veress Zoltán székelyudvarhelyi származású, jelenleg Magyarországon szolgáló plébános. Az ünnepet három napos lelkigyakorlat előzi meg szombat, vasárnap és hétfőn este fél 7-től, amelynek meghívott szónoka Csintalan László nyugalmazott plébános. A szentmiséket az erdélyi Mária Rádió közvetíti.
  • Marosszentgyörgyön, a Sarutlan Karmelita Nővérek október 1-jén ünneplik kápolnájuk védőszentjét. Délután 5 órától vesperást énekelnek, majd szentolvasót imádkoznak a hívekkel. Délután 6 órakor kezdődik a szentmise, melynek főcelebránsa Jakubinyi György érsek, szónoka pedig Szőcs Csaba szászfenesi plébános, a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatója.
  • Marosbogáton a Kis Szent Teréz búcsús szentmise október 6-án, vasárnap délután 4 órakor kezdődik. A szentbeszédet Ambrus Vilmos marosludasi főesperes-plébános tartja.

Temesvári egyházmegye:

  • A Lisieux-i Szent Teréz tiszteletére felszentelt arad-ségai templomban október 1-jén, kedden délután fél 6 órakor kezdődik a búcsús szentmise. A liturgia főcelebránsa és szónoka Bakó László püspöki titkár.

Szatmári egyházmegye:

  • A szatmári egyházmegyében a szatmárnémeti, Pálfalvai-úti templom titulusa Kis Szent Teréz. Búcsújára október 1-jén, kedden este 6 órától kerül sor Seffer Dániel ugocsai esperes szentbeszédével.

Nagyváradi egyházmegye:

  • Október 6-án, vasárnap tartják a Lisieux-i Kis Szent Teréz tiszteletére szentelt nagyvárad-őssi templom búcsúünnepét. A déli 12 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Fejes Rudolf Anzelm O.Praem. premontrei apát.

Dátum

2019. szeptember 28., szombat - 2019. október 01., kedd