2022. szeptember 27.

A Föld jubileuma

„Legyünk irgalommal közös otthonunk iránt!” Ferenc pápa kezdeményezésére a katolikus egyház 2015 óta szeptember 1-jén imanapot tart a teremtett világért, kihangsúlyozva, hogy elválaszthatatlanul összefonódik a természet iránti aggodalom, a szegények iránti méltányosság, a társadalmi elkötelezettség, az öröm és a belső béke. Ebben az évben szeptember 1. és október 4. (Assisi Szent Ferenc ünnepe) között, más keresztény felekezetekkel együtt a szentatya meghirdette a „A Föld jubileumát”, emlékezve a Föld napjának ötven évvel ezelőtti bevezetésére.

Dátum

2020. szeptember 01., kedd - 2020. október 04., vasárnap