Lisieux-i Szent Teréz-ereklyét helyeztek el az arad-ségai templomban

0
290
Fotók: Kovács Gergő

A Lisieux-i Szent Teréz tiszteletére felszentelt arad-ségai római katolikus templomban folyó év október 1-jén, vasárnap ünnepelték a templombúcsút, amelyen a szent csontereklyéjét is elhelyezték a szent hajlékban. Király Árpád helyi plébános meghívására a liturgia főcelebránsa Böcskei László nagyváradi megyés püspök volt.

„Szeressük Krisztust teljes szívünkkel!” – Kis Szent Teréz e mondatával köszöntötte Király Árpád marosi főesperes, plébános Böcskei László nagyváradi megyés püspököt, és úgy fogalmazott, hogy minden jelen lévő papot, hívőt és gyermeket ez a mondat gyűjtött egybe a jeles ünnepen. A nagyváradi főpásztor 2002-ben, 2005-ben és 2008-ban még a temesvári egyházmegye általános helynökeként kereste fel az arad-ségai egyházközséget, hogy a bérmálás szentségét kiszolgáltassa és a Szentlélek ajándékaival erősítsen meg sok fiatalt. „Egyházközségünk számára jeles nap a mai, hiszen Kis Szent Teréz születésének 150. évfordulóját, boldoggá avatásának 100. évfordulóját, a mi kis közösségünk plébániaépületének 30. évfordulóját ünnepeljük” – fogalmazott a helyi plébános.

Böcskei László nagyváradi megyés püspök bevezetőjében elmondta, hogy sok emléket és e kis közösséggel együtt megélt tapasztalatot őriz a szívében. Kérte továbbá Kis Szent Teréz közbenjárását az egész közösségért, hogy továbbra is együtt tudjanak működni és szépen dolgozni Isten nagyobb dicsőségére. Úgyszintén kifejezte háláját a jó Istennek, hogy ezen a szép ünnepen József püspököt helyettesítheti, aki Rómában már jelen van szinódusi gyűlésen. Szentbeszédében Böcskei László nagyváradi főpásztor közvetlen hangon szólt a templomban összegyűlt hívekhez és papokhoz.

– Ez a közösség Kis Szent Teréz életművét szeretné követni, legfőképpen a rendkívüli keresésében. Milyen sok minden mellett elsiklunk, amikor a rendkívüliségeket keressük. Egy elszemélytelenedett világban élünk, nem merünk odafigyelni a másik emberre, nem merünk egymás mellé ülni és egymással őszintén elbeszélgetni. De mennyire más lenne a világ ha ezt meg tudnánk tenni? – fogalmazott homíliájában László püspök. – A felnőtté válás nem a gyermeki létben való gyökereződésről kell szóljon, hanem a gyermeki lelkület kell megmaradjon a felnőtté válásban. Kis Szent Teréz egész élete egy megélt istenkapcsolatban gyökerezett, amelyre élete minden pillanatában tudott rezonálni. Kis Szent Teréz személyes és közvetlen kapcsolatban élt az Atyával, amelynek átengedte önmagát, és ez emelte őt át az egyszerűségbe. Az Isten egyszerűségében kell élnünk nap mind nap és ebben az egyszerűségben tudjuk elérni az igazi boldogságot – buzdította a nagyváradi főpásztor a jelenlevőket.


A szentmisén koncelebráltak a marosi főesperességből, valamint a nagyváradi egyházmegyéből érkezett papok. Meghívottak érkeztek az aradi plébániákról, Nagyváradról és Magyarországról, Kis Szent Teréz tisztelői, akik közösen akartak ünnepelni az arad-ségai plébániai közösséggel. A szentmise zenei szolgálatát Álmási László arad-ségai kántor és a helyi kórus látta el.
A szentmise végén Király Árpád főesperes, plébános megköszönte Böcskei László nagyváradi megyés püspöknek, hogy időt szakított a közös ünneplésre az arad-ségai hívekkel, továbbá megköszönte Kapor János kisjenői plébánosnak, hogy háromnapos lelkigyakorlatban készítette fel lélekben a híveket erre a jeles eseményre.

A főesperes-plébános később a Temesvári Rádiónak úgy fogalmazott, hogy: „Nagy öröm számunkra, hogy erre az alkalomra kaptuk meg a Kis Szent Teréz-csontereklyét Lisieux-ből. Nagyon nagy hála van a szívemben . Ez volt szinte az utolsó álmom, hogy legyen egy eredeti ereklye, és tényleg ő a kis utat megtalálta, és a kis úton eljutott hozzánk ez a számunkra nagyon értékes ereklye Kis Szent Teréz csontjából. A püspök úr kellett hitelesítse a kérésünket, a levelünket, és ő minden támogatás megadott.”

A temesvári püspökség sajtóirodája és a Temesvári Rádió anyagai alapján

Fotó: Gergő Kovács Photography