Mária-tisztelet Erdélyben: doktori dolgozat a csíksomlyói kegyszoborról és a kolozsvári kegyképről

0
826

Mária-tisztelet Erdélyben a csíksomlyói és kolozsvári kultikus ábrázolások vonatkozásában című doktori dolgozatát védte meg Hegedűs Enikő művészettörténész a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának dísztermében szeptember 22-én, pénteken délután.

Hegedűs Enikő a gyulafehérvári főegyházmegye alkalmazásában hosszú idő óta foglalkozik Erdély egyházi műkincseivel, egyik legjobb ismerője a katolikus egyház templomaiban található szobroknak, képeknek, falfestményeknek, liturgikus tárgyaknak, azok történetének, és feltérképezésükkel, állagmegőrzésükkel, értelmezésükkel, értékelésükkel is foglalkozik. Az évek során nem egy művészeti és egyházművészeti kiállítást rendezett, nyitott meg, értékelt, a gyulafehérvári és kolozsvári egyházművészeti múzeum, illetve kiállítótér alakításában, tárlatának rendezésében részt vett.

A doktori dolgozatot Nóda Mózes témavezető irányításával írta meg Hegedűs Enikő az ökumené doktori iskola keretében. Zamfir Korinna elnök vezetésével a bizottság tagjai, Prokop Mária (ELTE), Perendi László (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), Kovács András (BBTE) opponensek ismertették a dolgozatra vonatkozó szakvéleményüket, mindannyian a szakmájuk kiválóságai, mind nagyra értékelték a munkát, annak alaposságát, interdiszciplináris megközelítését, jó szerkezetét, valamint az utolsó fejezetben közölt jegyzékeit: a két katalógust, amelyek 96, illetve 60 tételt és ezekhez kapcsolódó fényképanyagot tartalmaznak. Mindez a Mária-tisztelet köré csoportosítva, kiemelve két fontos helyszínt és kultusztárgyat: a csíksomlyói kegyszobort, illetve a füzesmikolai eredetű, ma a kolozsvári piarista templomban őrzött kegyképet.

A doktori védés ünnepélyes tudományos alkalom: a jelölt sok évi kutatómunkáját, annak kiindulópontját, munkahipotézisét, valamint a fő eredményeket mutatja be, bizonyítva jártasságát a szakterületen azáltal is, hogy az opponensek kérdéseire kimerítő választ ad, illetve a jelenlevők kérdéseit is megválaszolja. Hegedűs Enikőnek mind a dolgozata, mind a védésen elhangzott témabemutatása, válaszai jól mutatták, hogy a választott témájának minden — művészettörténeti, teológiai, vallásnéprajzi, egyháztörténeti — aspektusát ismeri.

Ugyanakkor a kérdések nyomán érdekes beszélgetés bontakozott ki, ami a téma erdélyi katolikusoknak fontos voltát is megmutatta. Ezért is örömteli, hogy a bírálóbizottság egyhangúan ajánlotta, sőt sürgette könyvalakban való megjelenését, és a kutatás folytatását, kiterjesztését.