Úrnapja egyházmegyéinkben

0
429

Az ünnepet IV. Orbán pápa 1264. szeptember 8-án Transiturus bullájában hirdette ki. Minden évben a pünkösd nyolcadát követő első csütörtökön tartják. Úrnapja ünnepén a szentmisét követően körmenetet tartanak, amelyen körülhordozzák az oltáriszentséget. A körmenet útvonala mentén négy oltárt állítanak fel az ott tartandó rövid szertartás (evangélium-éneklés és áldás) céljára, a tovahaladó oltáriszentség elé rózsaszirmot szórnak az év egy korábbi vasárnapján elsőáldozáshoz járult gyermekek. Az oltáriszentséget a talpas szentségtartóban, úrmutatóban (monstrancia) hordozzák körül, abban teszik ki ünnepélyes szentségimádásra.

Úrnapja a gyulafehérvári székesegyházban

Június 8-án, az Úr Szent Testének és Vérének ünnepén, a gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban Kovács Gergely érsek szentmisét mutatott be a központi papság, valamint a nagy- és kisszeminárium elöljárói és tanárai jelenlétében.

A főpásztor szentbeszédében kiemelte, hogy az Eucharisztia, amelyet különösen e nap ünneplünk, egy ,,olyan titok, amit emberi véges eszünkkel nem tudunk felfogni. Hit nélkül nem tudunk mit kezdeni az Oltáriszentséggel: egy nem hívő számára a kenyér kenyér s a bor bor marad.” A jelenlevők számára hitbeli megerősítésként a főpásztor hozzátette: ,,Nekünk, hívőknek, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az igazi kérdés [az Eucharisztia titkát illetően] nem a »hogyan«, hanem a »miért«.”, hiszen ,,Az Oltáriszentségben valóságosan és lényegileg jelen van Krisztus. Értünk van itt, önmagát adja, önmagát osztja meg velünk.”

,,Ma, amikor azt ünnepeljük, hogy Urunk nem hagyott magunkra bennünket, hanem velünk maradt az Oltáriszentségben, gondoljunk Jézus szavaira a mai evangéliumi szakaszban: aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Jézus értünk van az Oltáriszentségben, azért, hogy örök életünk legyen!” – zárta homíliáját az érsek.

A szentmisét követően a hagyományos úrnapi körmenetre is sor került, amelyen a szeminárium ötödéves diakónusai a körmeneti oltároknál evangéliumot énekeltek.

Úrnapja a nagyváradi székesegyházban

„Engedjük, hogy Jézus, az élő kenyér, kigyógyítson a bezárkózásból, megnyisson az osztozásra, feloldja merevségeinket és magunkba zárkózásunkat.“ (Ferenc pápa)

Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön a katolikus egyház az Úr Testének és Vérének ünnepét, ismertebb nevén Úrnapját ülte. Június 8-án, csütörtökön Böcskei László megyés püspök a helyi hagyomány szerint a város papjaival és híveivel közösen mutatott be szentmisét a székesegyházban. Ezt követően került sor az úrnapi körmenetre, amit a püspöki palota kertjében tartottak meg.

Temesvár

Püspöki szentmise úrnapján a temesvári Szent György-székesegyházban, főcelebráns: Pál József Csaba megyés püspök.

Úrnapját ünnepelték a nagybányai Szentháromság-templomban

Csütörtökön, június 8-án, 19 órakor mutatta be a Szentháromság-templomban Tempfli Máté segédlelkész az úrnapi ünnepi, körmenetes szentmisét.

A szentbeszédet Vagrin István papszentelés előtt álló diakónus mondta. Prédikációjában a szónok azokról a tényezőkről beszélt, amelyek megakadályoznak minket abban, hogy Jézussal találkozhassunk az Oltáriszentségben.

Feltesszük magunknak a kérdést – mondta: ki az én uram? Majd felsorolt több gátló tényezőt: sok kis úr létezik eletünkben. Az első saját magam vagyok. Mindenki saját ura kell hogy legyen – szokás mondani. Ennek félreértelmezése azt eredményezi, hogy saját magam döntöm el, hogyan éljem meg vallásosságomat. Hiszek ugyan Istenben, de egyházban nem, az elavult. Nem gyónok, nem áldozok, mint amikor lakomán csak nézem a finomságokat, de nem eszem belőlük.

A második kis úr életemben a lelkiismeret hamis megítélése. Azért tagadom meg magamtól az Oltáriszentséget, mert túl bűnösnek tartom magam, azt hiszem, nem vagyok rá méltó.

Merjünk gyakran a bűnbánat szentségéhez járulni, és vegyük magunkhoz Jézust. Sokan megbánthatnak minket életünkben, de egy biztos: Jézus soha nem fog megtagadni minket, tárt karokkal vár szeretetasztalánál, csak egyet kér cserébe, hogy teljesen átadjuk magunkat neki – tanácsolta a diakónus.

A szentmise végén megtartották a hagyományos úrnapi körmenetet, amelyben az idén elsőáldozott kislányok virágszirmokat szórtak az Oltáriszentség elé. A hívek szentségi áldásban részesültek.

MEGOSZTÁS