Új posztulátora van Márton Áron püspök szenttéavatási ügyének

1
2196

Dr. Cristiana Marinelli Rómában élő, olasz anyanyelvű okleveles posztulátor átvette Kovács Gergely érsektől Isten szolgája Márton Áron püspök szenttéavatási ügyét.

Isten szolgája Márton Áron püspök szenttéavatási ügyének korábbi posztulátora, dr. Kovács Gergely az érseki kinevezést követően már nem tölthette be a posztulátori tisztséget, mivel kinevezése által az ügy tulajdonosává (actor) lett. A szenttéavatási eljárás folytatásához olyan, a Szentek Ügyeinek Dikasztériuma által képzett szakembert kellett találni, aki a per jelenlegi, római szakaszában a legszakszerűbben, leghatékonyabban tudja a szükséges munkát elvégezni.

A világjárvány által is lassított keresési folyamatban fontos szempont volt az is, hogy terjedelmes dokumentációról és egy már 30 évnél hosszabb ideje tartó ügy továbbviteléről van szó. A főpásztor dr. Cristiana Marinellit nevezte ki Áron püspök szenttéavatási ügyének új posztulátorává, aki a megbízó iratot már bemutatta az illetékes dikasztériumnak.

Dr. Cristiana Marinelli Rómában élő, olasz anyanyelvű kétgyermekes családanya. 2015 óta okleveles posztulátor, több szenttéavatási ügyben közreműködött. Jelenleg a szeged-csanádi Bálint Sándor és a veszprémi Bódi M. Magdi ügyének római posztulátora is. Ez utóbbit épp dr. Kovács Gergely érsektől vette át, aki érseki kinevezéséig volt az ügy római posztulátora.

Dr. Marinelli átvette Kovács Gergely érsektől az ügy iratait, részletesen átbeszélték a további teendőket és a dokumentáció tanulmányozását is elkezdte. Az új posztulátor augusztusban ellátogat Erdélybe, hogy Áron püspök életének helyszíneit megismerje, életszentségének hírét és megélt hagyatékát megtapasztalhassa. A főegyházmegye híveinek az augusztus 26-i csíkszentdomokosi Márton Áron-megemlékezésen fog bemutatkozni.

Köszönet dr. Cristiana Marinellinek készségéért és nyitottságáért, elkötelezett munkáját a főegyházmegye imával kíséri.

Gyulafehérvári érsekség