Beiktatták az új jezsuita provinciálist, András Attilát

0
384

Az új magyarországi jezsuita provinciális, András Attila február 25-én, a budapesti Jézus Szíve templomban megtartott szentmise keretében foglalta el hivatalát. Baranyai Béla helyszíni beszámolójának rövidített változatát adjuk közre.

A szentmise elején Vízi Elemér SJ, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának korábbi provinciálisa felolvasta Arturo Sosa SJ, a rend általános elöljárójának kinevező okmányát: „Arturo Sosa Praepositus Generalis Societatis Jesu, üdvözletét és Krisztus békéjét küldi páter András Attilának! Bizalommal az Úrban, tekintettel fedhetetlenségére és megfontoltságára, önt választom és nevezem ki a magyar rendtartomány provinciálisának. Ezzel átruházom önre mindazt a hatalmat, jogot és kiváltságot, amely intézményünk szerint ehhez a tisztséghez tartozik, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Imádkozom, hogy az örökkévaló Úr az ő bölcsességében vezesse és segítse mindenben, az ő nagyobb dicsőségére és tiszteletére. Ámen.”

Ezt követően Vízi Elemér SJ átadta a kinevező dokumentumot az új provinciálisnak.

„Elkezdődött a nagyböjti időszak, magunkba tekintve pedig láthatjuk, hogy a kísértések mindegyikünk életében jelen vannak. Az evangéliumban (Mt 4,1–11) hallott három kísértés keresztény életünk legmélyét érintik” – kezdte szentbeszédét András Attila SJ.

„A mai evangélium engem is nevelni akar, hiszen arról is szól, hogy miként kell bánnunk a hatalommal, a becsvággyal és a birtoklási vággyal. Ha magunkkal foglalkozunk, akkor nem fogjuk jól felhasználni a hatalmunkat” – emelte ki az új tartományfőnök. A Jézus Társasága preambulumában (a rendi alkotmányban) szó esik a lelkek segítéséről.

Ám ha saját önbecsülésünk kerül a középpontba, akkor nem az Isten, hanem a magunk számára akarunk majd elismerést szerezni. Holott az a cél, hogy mindent Isten nagyobb dicsőségére tegyünk. Ezt a kegyelmet kérem a magam és mindenki számára – fejezte be szentbeszédét András Attila SJ, a magyarországi jezsuita rendtartomány új vezetője.

Az eseményen jelen volt Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.

Fotó: Pásztor Péter

Forrás: Magyar Kurír