Domenico Ghirlandaio: Angyali üdvözlet Zakariásnak

0
244
Angyali üdvözlet Zakariásnak

A reneszánsz kor egyik legnagyobb festője és a nála is híresebb, Michelangelo Buonarroti első mestere, Sandro Botticelli kortársa, Domenico Ghirlandaio 1448-ban született Firenzében. Alkotásait a kifinomult szín és forma, valamint a pontos perspektivikus szerkesztés és aprólékos kidolgozás jellemzi. Nagy hatással volt rá a németalföldi festészet, amely a realisztikus ábrázolás felé vezette. Korai éveiben együtt dolgozott Botticellivel, a későbbiekben saját tanítványokat szerzett, és a Medici család megbízására készített freskókat. Tanítványai között volt ebben az időszakban Michelangelo is. Korának népszerű festőjeként főként a gazdagabb rétegek megrendeléseit teljesítette. Firenze bukásával és a Medici, művészetpártoló család elüldözésével Ghirlandaio életpályája is hanyatlani kezdett. Művészete végül tanítványai keze által folytatódott, akik az olasz reneszánsz újabb korszakát teremtették meg.

A firenzei Santa Maria Novella-templomban található Angyali üdvözlet Zakariásnak című freskó alkotói korszakának csúcsán, 1485–1490 között született. A sokalakos kompozíció a Lk 1,8–22 igerészek által leírt eseményeket jeleníti meg. A történet főszereplője Zakariás, akit papi szolgálata közben meglátogat Gábriel arkangyal, azzal az üzenettel, hogy fia fog születni, akit Jánosnak neveznek majd el. Mivel Zakariás és felesége, Erzsébet idősek voltak, a férfi értetlenül állt a hír előtt. Hitetlenségének következményeként a gyermek születéséig megnémult.

A Girlandaio által megalkotott kompozíció középpontjában Zakariás és az angyal az oltár előtt állnak. A festményen csak ők ketten viselnek glóriát mint az Újszövetség előhírnökei. Az angyal légies, dinamikus testtartása kiemeli a többi alak statikusságát, de ugyanakkor feszültséget is teremt. Gábriel Zakariáshoz közeledik, aki értetlenségében távolságot tart. A kép többi szereplője elkülönül a központi eseményektől, tudomást sem véve arról, hogy mi is történik. A színek melegsége és a részletgazdag kidolgozás teszi ezen alkotást a reneszánsz kor remekművévé.

Portik Noémi, M. Klarissza nővér

Az írás megjelent a Vasárnap 2022/48-as számában.