Bibliatábort tartottak Zetelakán

0
949
A szociális készséget fejlesztő játékok jó alkalmat adtak arra, hogy a gyermekek megtanulják a hibáikkal együtt elfogadni és szeretni társaikat

A zetelaki Szent Kereszt Megtalálása-plébániatemplom plébánosa, Papp Antal szervezésében bibliatábort tartottak július 11−15-e között. Ez idő alatt gyermekzsivajtól és vidám gyermekkacagástól volt hangos a plébánia hittanterme és udvara, ugyanis a táborban 71 helybéli gyermek vett részt. Az előkészítő osztályokba induló gyermekektől kezdődően a leendő nyolcadik osztályosokig mindenféle korosztályból voltak jelenlévők. Az öt napon át tartó bibliatábor fő célja a közösségépítés volt, de e mellett hangsúlyt fektettek a tanulók bibliai ismereteinek bővítésére is.

A tábor vidám résztvevői a reggeli imát, valamint a reggeli tornát követően érdeklődő figyelemmel hallgatták a napindító példabeszédeket. Kiss-Simonfi Erzsébet tanárnő vezetésével a szentírási részek felolvasása, megbeszélése, az ahhoz kapcsolódó kreatív feladatok megoldása, a történetek elmesélése és dramatizálása által közelebbről megismerkedtek az irgalmas szamaritánus, a tékozló fiú, illetve a dúsgazdag és a szegény Lázár történetével.

A szövegértési és kreativitási készséget fejlesztő gyakorlatok megoldása, valamint a példabeszédekhez fűződő kommunikációs készséget fejlesztő feladatok hozzájárultak ahhoz, hogy általuk a gyermekek tudatosítsák azt, hogy mindig irgalmasnak, alázatosnak, segítőkésznek kell lenniük társaikkal szemben, ugyanakkor szüleikkel és a jó Istennel szemben szófogadónak. A magvető példabeszédének tanulságát is megfogalmazták a gyermekek: az Úr Jézus tanításait mindig tiszta és jó szívvel kell hallgassák, meg is kell tartsák, és kitartásukkal gyümölcsöt teremjenek.

A tábor résztvevői közelebbről megismerkedtek szülőfalujuk templomával, Papp Antal plébános bemutatta a templom liturgikus tárgyait és felszereléseit, melyeknek neveit meg is tanulták. A templomban való ottlétük alatt ismert és kevésbé ismert ifjúsági énekeket is énekeltek. Lépcsőket számlálva, bátran mentek fel a templomtoronyba, ahol megcsodálták a harangokat. Egy másik nap a templomhoz tartozó, Kisboldogasszony tiszteletére felszentelt kápolnához is kisétáltak, és megismerkedtek a történetével.

Az egyházzal kapcsolatos helyi ismeretek elsajátítása mellett a bibliatábor kis lakói Kállai Tímea óvónő vezetésével mindennap vidáman, önfeledten, nevetgélve játszottak szabadtéri játékokat, melyek nemcsak a fölösleges energia levezetésére szolgáltak, hanem csapatépítő jelleggel rendelkeztek. A szociális készséget fejlesztő játékok jó alkalmat adtak arra, hogy a gyermekek megtanulják a hibáikkal együtt elfogadni és szeretni társaikat, illetve tudatosan alkalmazzák az együttműködés szempontjából fontos ismereteket. Erre hívta fel a figyelmüket András Zsolt testnevelő tanár is a falu futballpályáján szervezett futballmérkőzések és ügyességi vetélkedők során. A mozgásos feladatok után mindig jóízűen fogyasztották el a gyermekek az ízletes ebédet és uzsonnát, amelyeket Dégi Anikó és Miklós Piroska készített számukra. A segítőkész szülők hálájukat és szeretetüket kifejezve finomabbnál finomabb süteményekkel és fagyival lepték meg a tábor résztvevőit.

A kis gyermekcsapat határtalan örömmel vett részt a különböző kézműves foglalkozások mindegyikén. Szabó Zsuzsa óvónő útmutatásával elsajátították a nemezelés technikáját, és ismereteiket felhasználva elkészítették színes tulipánjaikat és zörgő labdáikat. Biró Klára segítségével nagy figyelemmel varrták meg saját kis levendulás zsákocskáikat, és töltötték meg szárított levendulákkal. Az ügyes kezű gyermekek a kézműves foglalkozások során fapálcikákból képtartó kereteket készítettek, s azokba otthonról hozott képeket illesztettek.

A tábor résztvevői utolsó nap elkészítették a 2022-es bibliatábor családfáját, melyre a gyermekek nevei mellett a helyi plébános és az önkéntes segítők neve is felkerült. Ezt a családfát a tanulók munkái mellett a helyi templomban állították ki. Az események befejező momentumaként a jelenlévők egy-egy fánkot kaptak, melyben annak a személynek nevét találhatták, akiért aznap este imádkozniuk kellett.

A színes programokkal rendelkező bibliatábor jó lehetőséget nyújtott arra, hogy a zetelaki gyermekek jobban megismerjék egymást és feltétel nélküli barátságokat kössenek. Arra is alkalmas volt, hogy a gyermekek megtanulják, s egyben megtapasztalják az erkölcsi értékek mellett, hogy milyen fontos az önzetlen szeretet, az elfogadás, a társaikon való segítség, és miként lehetnek egy-egy közösség, csapat hasznos, ugyanakkor aktív tagjai úgy, hogy a jelenlétükben mindenki mindig vidám és mosolygós legyen. A jó Isten vezesse őket a továbbiakban, és kísérje áldásával, hogy azon ismereteket, melyeket ebben a táborban szereztek alkalmazni, kamatoztatni tudják, így azon kis magocskák, melyeket a tevékenységek alatt a tanítóik ültettek el szíveikbe, gyümölcsöket teremjenek. Isten adja, hogy így legyen!

Kiss-Simonfi Erzsébet