Felkészítő katekézisek a Családok X. Világtalálkozójára

0
556

Holnap veszi kezdetét a Családok X. Világtalálkozója, amelyet Rómában rendeznek június 22. és 26. között, illetve ezzel párhuzamosan a különböző egyházmegyék is saját programokat szerveznek. Az erre való készület során a szervezők felkészítő katekéziseket tettek közzé, amelyet magyar fordításban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) családügyi bizottsága tolmácsolt. A hét részből álló sorozatot a Magyar Kurír nyomán közöljük.

Első rész – Családi szeretet: hivatás és az életszentség útja

„A Bibliát olvasva észrevehetjük, hogy Isten folyamatosan és különböző formákban hívja a férfiakat és a nőket, hogy lépjenek kapcsolatba vele és fogadják be őt életükbe. Ma az Atya arra hív, hogy kövessük Jézust, mert általa olyan életet kapunk, amelyben Krisztus legyőzte a halált; olyan életet, amelyet minden nehézség ellenére érdemes élni, mert az örök élet felé irányul. A Szentlélektől kapott erővel válaszolhatunk Isten hívására, mely mindannyiunk számára egyedi” – olvasható a katekézisben, amely kérdések segítségével is arra hívja a házaspárokat, családokat és a házas közösségeket, gondolják át, mit jelent a házasság és a család mint hivatás.

A katekézis teljes szövege ITT érhető el.

Második rész – Életszentségre kaptunk meghívást

„Gyakran megkísért bennünket az a gondolat, hogy az életszentség azok kiváltsága, akiknek megadatik a mindennapos teendőktől való távolmaradás, és sok időt szentelnek az imádságra. Nem így van. Valamennyien arra kaptunk meghívást, hogy szentek legyünk; azáltal, hogy szeretettel élünk és mindegyikünk felajánlja a maga tanúságtételét a napi teendőiben, ott, ahol éppen van. […]” (Gaudete et exsultate, 14).

„Adja az ég, hogy fel tudd ismerni, mi Jézus szava, mi az ő üzenete, amelyet Isten a te életeddel akar elmondani a világnak. […] Az Úr fogja teljességre vinni ezt, hibáid és negatív pillanataid ellenére is. Te csak el ne hagyd a szeretet útját, és maradj mindig nyitott az ő megtisztító és megvilágosító természetfölötti működésére” (Gaudete et exsultate, 24).

A katekézis teljes szövege ITT érhető el.

Harmadik rész – Názáret: természetessé tenni a szeretetet

Az idő, melyet Jézus Názáretben, a Szent Családban töltött, új megvilágításba helyezi valamennyi család életét: az élet látszólag jelentéktelennek és értelmetlennek tűnő mindennapi ritmusa a család sajátos hivatásának új megvalósítási formájaként fogható fel: természetessé tenni a szeretetet. Gondolunk erre valaha is?

Minden, amit nap mint nap megélünk otthon, a munkahelyen, az iskolában, még ha látszólag nem kapcsolódik is közvetlenül a hit továbbadásának feladatához, valójában lehetőségünk arra, hogy „a szeretetet és ne a gyűlöletet tegyük természetessé, hogy a kölcsönös segítést és ne a közömbösséget vagy az ellenségeskedést tegyük általánossá” (Ferenc pápa: Katekézis, Szent Péter tér, 2014. december 17.). Ahogyan az alatt a harminc év alatt Názáretben történt, úgy történhet családunkban is, és minden más helyen, ahol időnket töltjük.

A katekézis teljes szövege ITT érhető el.

Negyedik rész – Mindnyájan gyermekek, mindnyájan testvérek vagyunk

Bár a családban különböző szerepek vannak, valamennyiünket ugyanaz az identitás köt össze: mindnyájan gyermekek vagyunk! Senki sem önmaga dönt arról, hogy a világra születik. Mindnyájan egy anyának és egy apának köszönhetjük létünket és életünket. Az életet nem adhatjuk magunknak, csak befogadni és őrizni tudjuk. Az élet misztérium, mely felragyog előttünk, amikor a gyermekek megszületnek, és először pillantjuk meg őket saját szemünkkel. Abban a pillanatban jelen van valami, ami meghalad bennünket. Az a kisfiú, az a kislány az élet misztériumának a bizonyítéka, mely csak részben függ tőlünk, és ezt az életet már akkor szerettük, amikor még nem is ismertük.

A katekézis teljes szövege ITT érhető el.

Ötödik rész – Apák és anyák

Az életszentséghez vezető út, melyen egy apa és egy anya elindul, az egymás iránti szeretetük növekedésén és a gyermekeik iránt tanúsított szereteten keresztül vezet.

Gyönyörű és erőteljes a meghívás arra, hogy apává és anyává váljunk. Ez a meghívás arra szól, hogy megosszuk Istennel az életadó szeretet erejét, testben és lélekben egyaránt. Ez olyan hívás, mely egész életünkön át tart, és minden körülmények között megmarad.

Egy férfi és egy nő szerelme mindig gyümölcsöző, még akkor is, ha nincsenek gyermekeik, vagy amikor már a szülők megöregedtek. A házastársak ugyanis mindig képesek életet adni Isten gyermekeinek.

A katekézis teljes szövege ITT érhető el.

Hatodik rész – Nagyszülők és idősek

„Az öregkor hivatás. Nem jött még el az ideje annak, hogy »behúzzuk az evezőket a csónakba«. Ez az életszakasz kétségkívül eltér az előzőektől, egy kicsit »ki is kell találni« magunknak, hiszen a mai társadalom sem lelkileg, sem erkölcsileg nem képes arra, hogy kifejezze ennek az életkornak a teljes értékét. Korábban ugyanis nem volt megszokott, hogy szabadidővel rendelkezzünk, most pedig a korábbinál sokkal több idő áll rendelkezésünkre. A keresztény spiritualitást is meglepetésként érte, és most az a feladatunk, hogy megfogalmazzuk az idős emberek lelkiségét. De hál’ Istennek nincs hiány idős szent férfiak és nők tanúságtételéből!” (Ferenc pápa katekézise a Szent Péter téren, 2015. március 11-én).

A katekézissorozat teljes szövege ITT érhető el.

Hetedik rész – Szabad? Köszönöm! Bocsánat!

Ki tudjuk-e mondani közösségünkben, egymás közötti kapcsolatainkban azt, hogy „szabad?”, „köszönöm”, „bocsánat”? Három nagyon egyszerű szó, amelyek nagyon konkrét lépések megtételéhez vezetnek bennünket az életszentség és a szeretetben való növekedés útján. Egyébként Jézus stílusára jellemző tipikus szavak, aki engedélyt kér, hogy beléphessen (Jel 3,20), aki folyamatosan hálát ad az Atyának, aki megtanít minket azt imádkozni, hogy „bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”.

A katekézissorozat teljes szövege ITT érhető el.

Forrás: MKPK Családügyi Bizottság/Magyar Kurír