El Greco: Pünkösd

0
1819
Részlet El Greco Pünkösd című festményéből

Az El Greco néven közismertté vált festő tulajdonképpen görög származására utal. Eredeti neve: Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Domenikosz Theotokopulosz.

Krétán született 1541-ben, amely akkor Velence fennhatósága alá tartozott. Családjának férfi tagjai hivatalnoki tisztséget töltöttek be. El Greco műveinek témájaként gyakran megjelenik Assisi Szent Ferenc, aki minden bizonnyal nagy szerepet töltött be életében. Krétán, majd Velencében tanult festészetet, így hatottak rá az olasz stílusirányzatok. A korabeli feljegyzések alapján Tiziano műhelyében tanult, és itt sajátította el a színkezelést.

1570-ben Rómába költözött, a manierizmus központjába, amely stílusnak a későbbiekben az egyik legnagyobb mesterévé vált. Festményeinek sajátossága a sokszor aránytalannak tűnő, megnyújott emberábrázolás. Egyes feltételezések szerint ennek oka egyfajta szembetegség lehet, míg mások úgy vélik, szándékos szerkesztési eszközként alkalmazta, hogy a magasra helyezett képek a szemlélő szemében váljanak arányossá.

Az álalunk itt bemutatandó festmény a pünkösdi eseményt, a Szentlélek eljövetelét ábrázolja. Láthatjuk az emeleti teremben összegyűlt tanítványokat Máriával, Jézus anyjával együtt. A tanítványok körülveszik Mária alakját, csak két apostol, valószínűleg János és Péter különülnek el a tömegtől, és a nézőhöz képest háttal helyezkednek el. E két apostol kiemelése nem tekinthető véletlenszerűnek, hiszen maga Jézus is több alkalommal magával vitte őket, és olyan eseményeknek lehettek tanúi, amelyeknek a többi apostol nem. Ők a korai egyház erős tartóoszlopai. A festő a Szentlélek megjelenítésére általánosan elfogadott attribútumokat használt, a galambot és a lángnyelveket. Az esemény drámaiságát növeli a színek és drapériák dinamikus ábrázolása. Emellett észlelhető El Greco sajátossága, az erőteljesen megnyújtott alakábrázolás, amely a tanítványok égre szegezett tekintetével együtt a kompozícióban egy felfele irányuló mozgást sejtet. A Szentlélek kiáradásával minden embernek lehetősége nyílik Isten ajándékainak a befogadására.

Portik Noémi, M. Klarissza nővér

Az írás megjelent a Vasárnap 2022/23-as számában.