Templom és közösség ünnepe Berestyén

0
684
Fotók: A temesvári püspökség sajtóirodája

Szűknek bizonyult a berestyei bolgár közösség Boldogságos Szűz Mária Szent Neve templomának hajója május 15-én délelőtt, amikor Pál József Csaba megyés püspök konszekrálta az elmúlt hónapok alatt átfogó felújításon átesett templomot és az új főoltárt. „Több éves törekvést követően most egy igazán szép templomotok lett. A kőből épült templom felújítása elkészült, fontos azonban az élő kövekből álló templom, vagyis közösség további építése is” – mondta homíliájában a megyés püspök.

A szentmisén koncelebrált Bakó László püspöki titkár, Filip Dorin Gyula csáki plébános, Drăghia Novița helyi plébános, Lokodi Attila dettai plébános, Salman Demeter nagylaki plébános, Radulov Piry vingai plébános, Velciov Péter ny. plébános és Kalapiš Mátyás ny. plébános. A szentmisén részt vett Gheorghe Nacov parlamenti képviselő a Bánsági Bolgárok Egyesületének részéről, valamint Petru Tapanov dentai polgármester, amely községhez Berestye falu tartozik. A kiemelkedő ünnepen a közösségből sokan (gyermekek, fiatalok és idősek) a kék színű, aranyszállal szőtt, gazdagon hímzett és díszített népviseletet öltötték magukra, ezzel is hangsúlyozva, hogy a hitük és anyanyelvük mellett hagyományaikat is sikerült több nemzedéken keresztül átörökíteni.

A hitbéli egységet nem csupán a főpásztori szentmisén való részvétel tükrözte, hanem a liturgián való közös éneklés, amelynek fontosságát és szépségét a megyés püspök is kiemelte bevezetőjében. Szentbeszédében pedig úgy fogalmazott: akik együtt énekelnek, nem csupán a jó Istenre figyelnek, hanem egymásra is. „Ezt jelenti a közösség: figyelünk a jó Istenre és egymásra, továbbadjuk Isten szeretetét vagy éppen nyitottak vagyunk azt másoktól megkapni. Több éves törekvést követően most egy igazán szép templomotok lett. A kőből épült templom felújítása elkészült, fontos azonban az élő kövekből álló templom, vagyis közösség további építése is” – mondta Pál József Csaba megyés püspök.

A Mindenszentek litániáját követően felszentelték a főoltárt és a templomot. A megyés püspök elmondta a szentelő imát, majd krizmával megkente az oltár öt pontját. Ezt követően tömjént helyeztek az oltárra. „Imádságunk, mint a tömjénfüst, szálljon feléd Istenünk, s amint ezt a házat betölti a tömjén illata, úgy járja át az egyházat Krisztus evangéliumának szelleme.” – hangzott el a szertartás keretében. Az így felszentelt oltárt előbb kendővel terítették le, majd erre tették az oltárterítőt, helyezték el rajta a virágokat és a gyertyákat. Ezt követően a főpásztor felszentelte a templomot is, 12 helyen keresztet rajzolva megkente krizmával a falakat.

A szentmise végén Drăghia Novița helyi plébános mondott köszönetet mindazoknak, akik ebben az embert próbáló munkában a segítségére voltak, támogatták és mellette álltak, ugyanakkor méltatta a helyi közösség kitartását, a munkálatok alatt ugyanis a hívek vasárnaponként szabadtéri szentmisén vehettek részt, sokszor kedvezőtlen időjárási viszonyok közepette. Az egyházi ünnep a templom előtt a népzene, néptánc és népviselet ünnepével, kulturális műsorral folytatódott, majd pedig a templomkertben agapéval zárult.

A temesvári püspökség sajtóirodája