Lelki napot tartottak a Mária Légió tagjai

0
1395
Fotók: Nagyváradi Egyházmegye

Nagyváradon tartotta szokásos nagyböjti lelkigyakorlatát a Mária Légió Segítő Szűzanya Comitiuma. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe utáni napon, március 26-an mintegy ötven résztvevő gyűlt össze a lelki napra a Kanonok-sori laikusképző központ termeiben.

A Segítő Szűzanya Comitiumának elnöke, Vaszilkovits Ana Maria és alelnöknője, Marian Anna a Mária Légió felépítésével kapcsolatban elmondta: a comitium több kúria és praesidium egysége, a comitium vezetősége alá tartoznak a kúriák, a kúriák vezetősége alá pedig a praesidiumok. Erre az alkalomra a Szatmárról érkező régia vezetősége is megtisztelte őket jelenlétükkel. „A Mária Légió legfontosabb küldetése, hogy megtartsuk és erősítsük az egységet, ezzel szolgáljuk a papságot is, imádkozunk értünk, és ha bármikor szükség van a jelenlétünkkel is próbálunk szolgálni.” A praesidiumon belül hetente egyszer gyűlnek össze, a Mária Légiós kézikönyv szerint végzik egységesen az imákat.

Bărbuț Péter plébános, az egyházmegye máriás lelkületű egyesületeinek és mozgalmainak felelőse nyitotta meg a lelkigyakorlatos programot, köszöntötte az egybegyűlteket, akik több településről érkeztek a püspöki székvárosba, többek között Margittáról, Székelyhídról, Tarjánból, és a szomszédos egyházmegyékből: Nagykárolyból, Szatmárról, illetve a Kolozsvár melletti Kisbácsból.

Közös imádsággal vette kezdetét a program, a légiós ima, a tessera bevezető imádságával, amit az örvendetes rózsafüzér elimádkozása követett. Bărbuț Péter buzdító szavaiban azt kötötte a jelenlévők lelkére, hogy az imádság fontos feladat, „lelki munkafeladat”, és senki sem öreg ahhoz, hogy ezt teljesítse. Amint fogalmazott, olyan időket élünk, amikor „nem baj, ha koptatjuk a térdünket az imádságban”. Arra hívta meg a résztvevőket, hogy ezen a napon ne siessenek, egyszerűen csak engedjék, hogy „szeressen az Isten, hogy átkaroljon a Szűzanya”. Bemutatva a lelkigyakorlat előadóját, Szőke Sándor lazarista szerzetest, hangsúlyozta a párhuzamot a Mária Légió és a lazarista rend között: Frank Duff alapító 100 évvel ezelőtt egy lazarista plébánián kezdte meg működését.

Szőke Sándor köszönetet mondott a Mária Légió tagjainak jelenlétükért és szolgálatukért, azért, hogy „elindultak ezen az úton”, előadását pedig a szinodális út három kulcsfogalmára építette. A közösség szóval kapcsolatban a Szűzanyát állította példaképként a légiós testvérek elé mint közösségi embert; a részvétel kapcsán azt hangsúlyozta, tudatosítsák magukban Isten jelenlétét az életükben, azt, hogy részei a közösségnek; a missziót illetően pedig az a kérdés tehető fel, ki milyen küldetést kapott. Végül arra hívta meg a jelenlévőket, hogy vegyék fel a „szinodális szemüveget”, és lássák meg: kaptak egy közösséget. „Van egy feladatunk, amelynek eleget kell tennünk, de nem azért, mert köteleznek rá, hanem mert ez belülről fakad fel bennünk.”

A lelki nap a székesegyházban folytatódott, ahol Böcskei László megyés püspök mutatott be szentmisét, amelynek keretében a légió tagjai ünnepélyesen megújították fogadalmukat. Az ebédet követő palotalátogatás a főpásztor meglepetése volt a résztvevők számára, amely a díszteremben kezdődött, majd az egyházművészeti kiállítás megtekintésével folytatódott, a Szűzanya alakjára irányítva a figyelmet a kiállított alkotásokban is. A résztvevők megfogalmazták örömüket és hálájukat a gazdag programot kínáló lelkigyakorlatos napért, amely a záró imádsággal a Kanonok-soron ért véget.

„Ezek az összejövetelek arról szólnak, hogy találkozzunk, hogy együtt imádkozzunk, hiszen erősebb az ima is közösségben. Ajándék volt számunkra a mai nap, nagyon feltöltődtünk lelkileg, nagyon jó volt újra együtt lenni”, fogalmazott a nap végén Vaszilkovits Ana Maria és Marian Anna.

Forrás: Nagyváradi Egyházmegye