Ökumenikus ima a nándorhegyi görögkatolikus templomban

0
1148
Pál József Csaba püspök: „legyünk egységben Istennel, hogy egymással is egységben lehessünk”. Fotók: Temesvári Egyházmegye

A keresztények egységéért tartott ökumenikus imanyolcad keretében január 20-án, csütörtökön délután a nándorhegyi Kisboldogasszony görögkatolikus templomban Pál József Csaba temesvári megyés püspök, Ioan-Călin Bot lugosi görögkatolikus segédpüspök és Lucian Mic karánsebesi ortodox püspök vett részt közös imaórán – tájékoztat a temesvári püspökség sajtóirodája. A három vallásfelekezet espereseit, lelkipásztorai és híveit tömörítő imaalkalmon jelen voltak a helyi polgármesteri hivatal és a városi tanács képviselői is.

A közös imaesten Ioan-Călin Bot lugosi görögkatolikus segédpüspök üdvözölte az egybegyűlteket, tolmácsolva Alexandru Mesian lugosi görögkatolikus megyés püspök üdvözletét. A segédpüspök ugyanakkor kiemelte: rendkívül hálás a találkozót kezdeményező Pál József Csaba megyés püspöknek és Lucian Mic ortodox püspöknek ezért az alkalomért.

Ezt követően a jelenlévők a legszentebb Istenszülő Szűz Máriához akathiszt imáiba kapcsolódtak be, amelyet Flavius Manuel Jurca esperes, a nándorhegyi görögkatolikus közösség lelkipásztora vezetett.

Szentbeszédében Pál József Csaba megyés püspök úgy fogalmazott, hogy aki Istent keresi, annak béke van a lelkében. „Személyes éltünkben nem mindig az igazi világosságot követjük, aki Jézus Krisztus. Ebből fakad a nyugtalanságunk, a félelmünk. A Krisztussal való találkozás azonban megnyugvást, békét ad” – mondta a római katolikus főpásztor, aki végezetül hangsúlyozta: „legyünk egységben Istennel, hogy egymással is egységben lehessünk”.

Lucian Mic karánsebesi ortodox püspök arra hívta fel az egybegyűltek figyelmét, hogy noha az egységgel kapcsolatos nehézségeket itt és most nem tudják megoldani, ez a találkozó is egy lépés az egyetértés felé, amelyért imádkoznak.

Végezetül Flavius-Manuel Jurca esperes úgy fogalmazott: legyen több közeledés, nagyobb nyitottság az emberekben egymás iránt, hogy megtalálják a közös összekötő pontokat, és ne arra figyeljenek, ami elválasztja őket egymástól. „Kövessük Isten Fiát, hogy általa felfedezzük és megtaláljuk egymást” – mondta befejezésül a nándorhegyi lelkipásztor.

Az imaóra zenei szolgálatát a gyüregi Szentháromság görögkatolikus kolostor énekkara látta el. A római katolikus, görögkatolikus és ortodox hívek a nándorhegyi, a karánsebesi, a resicabányai, a baucári, valamint több Bisztra-völgyi településről érkeztek.

Forrás: Temesvári Egyházmegye