Pünkösdi ajándék (5.) – Erősség Lelke

0
1159

A Magyar Katolikus Lexikon szerint különbség van a Szentlélek ajándékai és a kegyelem által belénk öntött erények között. „Az utóbbiak arra képesítenek, hogy az örök élet útját saját elhatározásunkból kövessük, a Szentlélek ajándékai viszont megadják a világos látást és a készséget.”

Az Erősség Lelke a Szentlélek hét ajándékának egyike, amelyet, ha befogadunk a többi ajándékkal együtt és közreműködünk velük, egyre hasonlóbbá válunk az Úr Jézushoz, aki mindezeket tökéletesen birtokolta.

Életünk folyamán talán mindannyian megtapasztaltuk, amit Szent Pál apostol olyan találóan megfogalmaz: „Így tehát én, aki a jót akarom tenni, azt a törvényt találom, hogy a rossz áll hozzám közel; mert belső emberi voltom szerint gyönyörűségemet találom Isten törvényében, de más törvényt érzek tagjaimban, s ez küzd értelmem törvénye ellen, és a bűn törvényének foglyává tesz, amely tagjaimban van (Róm 7,21–23). Mi is, akik ismerjük Jézus tanítását, tudjuk, mi Isten akarata, tudjuk, hogyan kellene élnünk, viselkednünk bizonyos helyzetekben, hogyan kellene szeretnünk, megbocsátanunk azoknak, akik megbántottak, bocsánatot kérnünk azoktól, akiket mi bántottunk meg stb., és mégis sokszor milyen nehéz ezeket megtennünk. Amikor nehézségek érnek, veszteségek, betegségek, milyen nehéz békésen, türelemmel, Istenbe vetett bizalommal elfogadni, viselni ezeket. Milyen nehéz a jót tenni, amikor a bennünk levő vágyak, indulatok másra serkentenek. A saját erőnkből nehezen, sok izzadsággal, csak ideig-óráig tudunk kitartani az erényes életben.

De gyengeségünkben segítségünkre siet a Szentlélek, aki megvilágosítja értelmünket, megerősíti akaratunkat, hogy bátran, örömmel, az akadályok ellenére megtegyük Isten akaratát, békésen öleljük át az életünkben jelentkező nehézségeket, bártan megküzdjünk a kísértésekkel, és legyőzzük azokat. Kérjük tehát naponta: Erősség Lelke, adj nekünk erőt a kísértésben, béketűrést a szenvedésben, állhatatosságot a bűn elleni harcban és lendületes odaadást hivatásunk követésében.

Fülöp Magdolna SSS