Jézus barátokat keres. Bérmálás a gyergyói főesperesi kerületben

0
2065
Kovács Gergely érsek Gyergyószentmiklóson a Szent István Ereklyéinek Átvitele titulusú templomban 60 fiatalt bérmált

A koronavírus-járvány miatt tavaly elmaradt bérmálásokat tartották meg idén tavasszal több főesperességben. Április 23. és május 5. között a bérmakörút a gyergyói főesperesi kerületben folytatódott, Kovács Gergely gyulafehérvári érsek és Kerekes László segédpüspök a helyi főesperes, Portik-Hegyi Kelemen kíséretében e kerület településeit járta be, e települések fiataljait részesítette a szentség kegyelmeiben.

Az első állomáson, a gyergyótölgyesi Nagyboldogasszony-plébániatemplomban április 22-én délután szentmise keretében Kovács Gergely, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke 32 bérmálkozót részesített a szentségben. Másnap a borszéki Szent István plébániatemplomban 36 fiatalt, április 24-én, szombaton, a gyergyócsomafalvi plébániatemplomban 163 fiatalt bérmált, majd délután a gyergyóújfalvi plébániatemplomban 132 bémálkozónak szolgáltatta ki a szentségét. 

Jó pásztor vasárnapján, április 25-én Kerekes László segédpüspök folytatta a bérmakörutat. Délelőtt a gyergyóditrói Jézus Szíve-plébániatemplomban 60 fiatal bérmált. A ditrói hívekhez közvetlen szavakkal szólt, elsőként emlékezett arra, hogy e templomban segített kezdő papként az akkori plébánosnak, Szilágyi Lőrincnek.

Homíliájában helyzetképet rajzolt jelen a világ válságáról, amit a járvány is jelez, a nehézségekről, de nem maradt a fenyegető képeknél, hanem biztatással és reménykedéssel teli jövőt vetített a hívek elé: hiszen a Szentlélek kiáradása újra és újra képessé tesz minden közösséget arra, hogy túlhaladja a nehézségeket, vízből és Lélekből újjászületve tovább tud lépni. Emlékeztetett a nagy megtérőkre, olyan embertársainkra, akik képesek voltak életüket teljesen megújítani. Arra emlékeztette a bérmálandókat: az egyházba való tartozás nem egy anyakönyvi adat, hanem választás és döntés, amit szabadon, örömmel és szeretettel kell, érdemes meghozni. Végül arra is felhívta a figyelmet: Jézus nem szolgákat, hanem barátokat keres, ha magunkra így tekintünk, barátokként tesszük meg azt, amit Jézus kért.

Délután a gyergyóremetei Szent Lénárd tiszteletére épült plébániatemplomban az ünnepi szentmise keretében 297 bérmálkozó részesült a keresztény nagykorúság szentségében. 

Az orotvai Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére szentelt plébániatemplomban április 26-án, hétfőn délután 25 fiú és 13 lány részesült a bérmálás szentségében. A háromkúti Keresztelő Szent János-templomban április 27-én, kedden délután 6 fiú és 10 lány részére szolgáltatta ki a bérmálás szentségét a püspök. A következő helyszín a gyergyóhodosi Árpádházi-Szent Erzsébet tiszteletére szentelt plébániatemplom volt, ahol április 28-án, szerdán délután a főpásztori szentmise keretében 45 fiatal részesült a bérmálás szentségében. 

Maroshévízen április 29-én Kovács Gergely érsek 38 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. A Szent Péter és Pál-templom plébánosa László Áron, akinek a főpásztor a szentmise keretében kiemelten megköszönte két évtizede tartó, közösségépítő szolgálatát, ezt követően pedig minden jelenlévőt meghívott Gyulafehérvárra, hogy így építsék a főegyházmegye különböző települései és az érseki központ közti kapcsolatot.

Az ünnepség kezdetén elhangzott Reményik Sándor Kegyelem című verse, a bérmálási szentmise homíliájában a főpásztor visszatért e versre, megismételte a zárósort, ezzel hangsúlyozva, hogy Isten kegyelme ingyenes. Kovács Gergely érsek homíliájában a maroshévízi templom oltárterítőjén olvasható feliratról – „Péter hitével, Pál szívével” – is beszélt, arról, hogy a kereszténység e két kiemelkedő, „oszlopos” tagja különféle adottságokkal rendelkezett; neveltetésük, lelki alkatuk, tanultságuk, személyiségük vonásai különböztek, a hitben mégis egymással közösségben maradtak. Ennek a példának a mintájára buzdította a jelenlevőket, legyenek nyitottak, fogadják be ezt a kegyelmet, hogy az majd lelki gyümölcsöket teremhessen az életükben.

Gödemesterházán 12 fiatal és 1 felnőtt részesült a bérmálás szentségében, majd május 1-jén Gyergyószentmiklóson folytatódott a körút. A munkás Szent Józsefnek szentelt új gyergyószentmiklósi templomban délelőtt 10 órakor búcsús szentmise keretében 23 fiatalt bérmált a főegyházmegye érseke.


A különleges hangulatú ünnepnap a Szent István-templomban folytatódott, a Glory dicsőítő zenekar kísérte szentmise keretében 60 fiatal részesült a bérmálás szentségében. Kovács Gergely érsek arra figyelmeztette őket: “A kincseket, a kegyelmet nem önmagunk számára kaptuk, hanem azért, hogy ezt tovább adjuk, hogy a közösséget építsük.” Keresztes Zoltán plébános örömmel osztotta meg azt a meggyőződését, amelyet a megbérmáltakkal való beszélgetésekre alapozott, hogy ezek a szentség vételére felkészült fiatalok nem “kibérmálkoznak” az egyházból, hanem tudatos keresztényekként készülnek az egyházat továbbra is gazdagítani. A szentmisét “fiatalossá” hangoló zenekar oklevelet és elismerő szavakat kapott a főpásztortól, mindez saját bevallásuk szerint megerősítette, bátorítja őket a további szolgálatra.

Kerekes László segédpüspök 148 fiatalt bérmált Gyergyószárhegyen május 2-án, vasárnap délelőtt az ünnepélyes szabadtéri szentmise keretében, majd a gyergyóalfalvi plébániatemplomban délután 5 órakor 67 fiatalt bérmált az ünnepélyes szentmise keretében.

Kilyénfalva, majd Tekerőpatak voltak a következő állomások a gyergyói főesperesi kerületben, ahol az egyes helyszínekre a főesperes kísérte a bérmálást végző érseket, illetve segédpüspököt. A tekerőpataki plébániatemplomban május 4-én délután 55 fiatal részesült a keresztény nagykorúság szentségében, végül május 5-én, szerdán délután 5 órakor szentmisével Marosfőn zárult a kerületben tartott bérmakörút: itt 21 fiatalt bérmált a főegyházmegye segédpüspöke.

Május 6-ától a kolozs-dobokai főesperesi kerületben folytatódnak a bérmálások.

MEGOSZTÁS