Csíkszeredai szentségimádás a NEK jegyében

0
1400

Az eucharisztia „életforrás”, amely az egyes hívők és közösségeik, valamint az egész társadalom számára erőforrás lehet. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) alapvető célja, hogy elmélyítse és tudatosítsa a katolikus hívekben ezt, ugyanakkor az is cél, hogy a nem katolikus, nem hívő embereknek is felmutassa ezt a benne rejlő erőt. Hogy az eucharisztia az élet kenyere, ezt kívánta tudatosítani és elmélyíteni az emberekben az a csíkszeredai egésznapos szentségimádás, amelyet a NEK jegyében szerveztek április 24-én, szombaton.

A NEK célkitűzései közé tartozik, hogy megerősödjünk katolikus identitásunkban, hogy„eucharisztikus” kovásszá válhassunk a társadalomban, az emberek között, hogy Jézus tanítása szerint katolikusságunk kovász legyen a társadalomban.

Ennek jegyében tartottak egésznapos szentségimádást a csíkszeredai Szent Kereszt-plébánia szervezésében április 24-én a Millenniumi templomban. Délelőtt szentségkitétellel kezdődött a nap, sokan bepcsolódtak a plébánia hívei közül. Óránként más-más lelkiségi és kiscsoport vezette az imádságot, délben a jelenlevők közösen köszöntötték a Szűzanyát a Mennynek királyné asszonya énekelt imával. A szentségimádásba a Fokolár közösség, a szociális testvérek, a nőszövetség, az Élet a Lélekben és a Jézus Szíve családja csoport, Mária Iskolája, a Mária Légió kapcsolódott be, az esti szentmise előtt a papok és szerzetesek közösen zsolozsmát imádkoztak, majd este 7 órától ünnepélyes szentmisét celebrált Darvas Kozma József plébános. Ezt 8 órától a Szabó István által irányított Psallite ifjúsági zenekar dicsőítése követte, ezzel zárult a szentségimádási nap.

Csúcs Mária és Péter fotóriportja