Krizma- és olajszentelés egyházmegyéinkben

0
3094
Olajszentelés Gyulafehérváron. Fotó: képernyőkép a közvetítésből

A hitbéli testvériség és az egység kifejezéseként nagycsütörtök délelőttjén a főpásztorok a papsággal közösen mutatnak be szentmisét, amelyen megújítják azokat a fogadalmakat, amelyeket a szenteléskor Istennek és az egyháznak tettek. A nagycsütörtöki szentmise másik fontos mozzanata a liturgia keretében a szentségek kiszolgáltatásához, valamint az oltár-, templom-, harang- és papszenteléshez használt olajok megáldásának a szertartása.

Gyulafehérvári Főegyházmegye

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek homíliájában hangsúlyozta, hogy Jézus apostolaira bízta művének a folytatását, Jézus ezen küldetése pedig az idők végezetéig szól, ez határozza meg a papság lényegét. Emlékeztette paptestvéreit, hogy pappá szentelésükkör a püspök krizmával kente meg a tenyerüket. Az Úr a szolgálatra kente fel a papokat, mondta a főpásztor, de ez a mérhetetlen ajándék felelősséggel is jár. Köszönetet mondott a papoknak, hogy a járványban akár a saját egészségüket sem féltek kockáztatni, ha a rájuk bízottak üdvössége ezt kívánta. Ugyanakkor köszönetet mondott a hitoktatóknak, munkatársaknak, hívőknek egyaránt. Szentbeszéde végén arra buzdította a papokat és krisztushívőket, hogy legyenek „Krisztus jó illatává”. A szentmise visszanézhető ITT.

Nagyváradi Egyházmegye

Az egyházmegye papjai nagycsütörtökön együtt mutatták be a krizmaszentelési szentmisét Böcskei László megyés püspökkel a nagyváradi székesegyházban. Prédikációban Böcskei László arról beszélt, hogy milyen lelkiállapot szükséges ahhoz, hogy szolgatársai el tudjanak gondolkodni a papság misztériumáról. A pap Jézus Szívének ajándéka az egyháznak és a világnak, ahonnan ered azoknak a férfiaknak a hivatása, akik mindent elhagytak azért, hogy a jó pásztor példáját követve teljesen a keresztény nép szolgálatára legyenek. Egy hittől és apostoli szeretettől átjárt pap hamar rádöbben, hogy a világ, amelyben él, a feje tetejére állt, mégis képes rá, hogy élete középpontjába Istent helyezze, ezáltal világosságot víve a sötétségbe. „A mi életünk egy olyan út, mely célhoz ér, de ezt az utat ki kell taposni, áldozatvállalással is” – fogalmazott a megyés püspök. A Szent László-líceum diákjai idén is húsvéti gyertyák készítésével és díszítésével készültek az ünnepre, ezeket plébániáknak adományozták.

Temesvári Egyházmegye

A húsvétot megelőző nagyhét egyik kiemelkedő napja nagycsütörtök, a lelkipásztori hivatás és az Oltáriszentség alapításának ünnepe. Temesváron idén az olajszentelési misét nagycsütörtökön 10 órai kezdettel a gyárvárosi Millenniumi-templomban mutatta be Pál József Csaba megyés püspök. Ugyanakkor a járványügyi zárlat feloldásának köszönhetően, a hatályos óvintézkedések betartása mellett, a szentmisén jelen lehettek az egyházmegye lelkipásztorai, valamint a megszentelt élet intézményeinek tagjai. A liturgiát az egyházmegye Facebook-oldalán élőben közvetítették.