Minden klinikailag ajánlott oltást tiszta lelkiismerettel lehet használni

Böcskei László nagyváradi püspök körlevele az oltásokra vonatkozóan

0
3658
Akik a vakcinákat előállítják, az élet szolgálatában állnak. Illusztráció

A felelősségvállalás idejét kell éljük – írja Böcskei László nagyváradi megyés püspök I./2021 számú körlevelében az oltások kapcsán – hiszen napjainkban is visszhangoznak Káin mentegetőző szavai: „Talán őrzője vagyok én testvéremnek?”. A püspök mindenkit arra buzdít, hogy felelőssége tudatában döntsön a beoltatásáról, emlékezve a bátorító szavakra: „vigyázzunk saját magunkra, hogy vigyázhassunk egymásra!” A továbbiakban a körlevél teljes szövegét közöljük.

FONTOLJÁTOK MEG, MIT AKARTOK TENNI (ApCsel 5,35)

 A koronavírus terjedése okozta bizonytalanságban az egész világ eddig meg nem tapasztalt módon élte meg a szabadulás és a gyógyulás vágyát. Az állandó veszélyeztetettség állapotában is ott élt bennünk a remény, hogy a modern tudomány kifejlett eszközeivel hamarosan megoldást talál az egész világon elszabadult pusztító járvány leküzdésére. Bár az elmúlt 2020-as esztendő a kutatók és az orvosok számára a vírussal való „ismerkedés” sokféle kihívásával telt, a nemrég megkezdett 2021-es esztendő meghozta a vírus legyőzésének reménysugarát és közelebb vitt bennünket a betegség leküzdésének lehetőségéhez. A kompetens szakemberek és nemzetközi szervek véleményezése szerint az előállított vakcinák képesek megerősíteni az emberiséget a koronavírus elleni harcban, sőt megfelelő védettséget is tudnak nyújtani az ember egészégét károsító vírus támadásaival szemben.

A hivatalos forrásokból származó vélemények alátámasztják, hogy akik a mai kor fejlett eszközeivel a biztonságot jelentő vakcinákat előállítják, az élet szolgálatában állnak, illetve azok, akik az oltóanyagokat használják, saját maguk és környezetük élete iránti felelősségüket gyakorolják. Akár azt is állíthatjuk, hogy a kutatók fáradozásaiban és minden egyes személy felelősségvállalásában megmutatkozó összefogás valósítja meg az élet szolgálatát, Isten teremtő munkájának folytatását.

Isten folytonosan kibontakozó terve szerint az emberi közösség megmaradásához és fejlődéséhez a mi közreműködésünk biztosít egy élhetőbb és veszélyektől mentesebb világot az emberi nem számára. A felelősségvállalás idejét kell éljük, hiszen napjainkban is visszhangoznak Káin mentegetőző szavai: „Talán őrzője vagyok én testvéremnek?” (Ter 4, 9). Józsué figyelmeztetése, amit az ígéret földjére érkezett néphez intézett, szintén emlékeztethet arra, hogy Isten hűséges szeretetének továbbadói kell legyünk, egészséges életteret biztosítva testvéreinknek. „Tehát, nagyon ügyeljetek arra – az életetek függ tőle! –, hogy az Urat, aki néppé tett benneteket, a ti Isteneteket szeressétek!” (Józs 23, 11).

Miután a már használatba került oltóanyagok körül számos vita alakult ki, és sokan továbbra is kételkedve, sőt visszautasítással fogadják a koronavírus megfékezésére kifejlesztett vakcinákat, idézem a Pápai Életvédő Akadémiának a témában közölt korábbi megnyilatkozását (2005), és a következőket ajánlom minden kedves testvérem figyelmébe:

– Az Egyház soha nem kérdőjelezte meg a betegségek elleni védőoltások szükségességét és hasznosságát.

– Az Egyház erkölcsi okokból tiltja az abortált magzatokból származó szöveteken tenyésztett oltóanyagok használatát, amennyiben elérhető állati eredetű, alternatív oltóanyag.

– Ha nincs ilyen alternatíva, a súlyos veszély elkerülése érdekében, az erkölcsi problémákat felvető oltóanyagok is használhatók.

– Az oltást akkor szabad megtagadni, ha a vírusveszély nem jelent komoly kockázatot a lakosság egészének egészségére és a közjó biztosítására.

A fentieket összegezve, a jelenlegi helyzetben minden klinikailag ajánlott oltást tiszta lelkiismerettel lehet használni, beleértve azokat is, amelyeket egy korábbi abortuszból származó sejtvonalak felhasználásával állítottak elő, hiszen ez nem jelent közvetlen együttműködést az abortusszal. A klinikailag ajánlott oltás visszautasítása kockázatot jelenthet nem csak az egyén számára, hanem a környezete számára is, veszélyeztetve a közjót is, amelynek szolgálatába kell álljon minden megkeresztelt ember.

A koronavírus elleni oltóanyagokkal kapcsolatos stratégia országunkban is meghatározza, hogy az oltás ingyenes, önkéntes és nem kötelező, ami azt jelenti, hogy mindenki eldöntheti, hogy beoltatja magát, vagy sem. A védőoltás ajánlásával mégis arra kérek mindenkit: felelőssége tudatában döntsön, nem felejtve a sokat ismételgetett, bátorító szavakat: vigyázzunk saját magunkra, hogy vigyázhassunk egymásra!

Nagyvárad, 2021. január 16-án.

†Böcskei László megyés püspök