Jó gyakorlatok az iskolai hitoktatásban

Módszertani kiskonferenciák négy egyházmegye hitoktatóival

0
1698
Az online résztvevők hasznos módszereket tanulhattak meg egymástól

Számos digitális platform és program felhasználására épített, a nem online térben is jól alkalmazható drámapedagógiai és más módszertani elemeket is ötvöző témafeldolgozásokat látott az a közel 70 résztvevő, aki a január 8-án véget ért Országos Magyar Továbbképző Központ által szervezett háromállomásos online módszertani programsorozaton vett részt. Az alkalmankénti négy-négy bemutatót egyetemi oktatók, iskolai tanárok és egyetemi hallgatók tartották. Összeállításunkban a sikeres program szervezői, előadói és résztvevői szólalnak meg.

Az iskolák bezárásakor komolyan aggódtam a hittanórákért. A hittanóra nem matematika- vagy történelemóra, azon nemcsak a fejjel, hanem a szívvel is kell „dolgozni”. Az ismeretek hatékonyabb rögzüléséhez fontos az élmény, a lelkiségben való fejlődéshez kell a megérintődés. A hittanóra a megszokott keretek között is komoly előkészületet, igényes levezetést kíván, de mi lesz vele az online térben? Féltem, hogy a kialakult helyzetben a hitoktatók válságba kerülnek, holott nekik most még többet kell nyújtani, mint a „normál” időkben. A heti egy óra azt jelenti, hogy legalább 18 osztályt tanítanak. Ez kisebb csoportok esetében is közel 200 gyermeket jelent. Ennyi gyermeket kell minden korábbinál jobban erősíteni lelkiekben és megtartani a hittanórán, hiszen azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy erről az óráról bármikor kiiratkozhatnak… „Elég a többi tárggyal megbirkózni az online oktatás során, ez már nem hiányzik” – ez a gondolat is ott lehet(ett) sokak fejében. Lelkeket veszíthetünk el, meglehet végérvényesen, és mellette tanáraink állása is veszélybe kerülhet… De az aggódáson túl ott volt egy nagyon erős pozitív gondolat is: ez a helyzet nagy lehetőséget kínál a szülők megérintésére is. A kisebb gyermekek ugyanis a szülők segítségével kapcsolódnak be az online órákba, s ha a szülők nem is ülnek végig mellettük, a különféle feladatokba, közös imákba bevonhatók. Ha tudatosan „dolgozunk” feléjük is, komoly missziós vagy evangelizációs munkát végzünk. A szülő végre közelről láthatja, hogy mi történik a – talán nem is igazán értékelt – hittanórán. Ezt a lehetőséget nem lenne szabad kihagyni! Az online oktatás kezdetétől próbáltam ösztönözni a hitoktatókat a különféle kurzusokon való részvételre, majd a nyári vakáció elején csak a számukra szervezendő képzéshez kértem a csíkszeredai Spektrum Oktatási Központ segítségét. Így a magyarországi #újpedagógia trénereivel végül két turnusban, mindkétszer több héten át tartó, nagyon sikeres továbbképzőt lehetett biztosítani közel száz tanár részére. Ekkor a különféle programok projektoktatásban való felhasználásával ismerkedtek, de fontosnak látszott annak bemutatása is, hogy ezek hogyan használhatók egy-egy tantervi téma feldolgozásánál. Így született meg ennek a nagyon gyakorlatias módszertani programnak az ötlete, amelynek alkalmait már nem trénerek vezették, hanem azok a hitoktatók és hitoktatójelöltek, akik más fórumokon bizonyították kompetenciáikat. Az „eredményről” a résztvevők tudnak a leghitelesebben beszélni.

Ozsváth Judit szervező, előadó, Kolozsvár

Az Országos Magyar Oktatási Központ örömmel karolta fel a minikonferencia-sorozat ötletét, és vállalta annak megszervezését és lebonyolítását. Ez azt is jelenti, hogy a hitoktatók tanúsítványt kapnak a központtól a részvételről. Ilyen jellegű programunk még nem volt, de ez nem jelentett akadályt a szervezésben. Hittantanárként én is tudom, hogy jó dolog az, ha betekintést nyerünk a hittantémák hatékony módszerekkel való feldolgozásának megtervezésébe. Az is jó, ha gyakorló tanárok vállalkoznak ilyen bemutatók tartására, hiszen ők egészen közel élnek a gyerekekhez. A mi helyzetünkben a komolyabb digitális kompetenciákkal rendelkező pedagógusokra lehetett gondolni. Az elmúlt időszakban több csoportnak tartottam képzést a LIVRESQ digitális tananyagfejlesztő program használatáról, ezen alkalmak során rálátást nyertem arra, hogy hitoktatóink miként tájékozódnak az online világban. Több szép leckefeldolgozás került megosztásra a négy egyházmegye hitoktatóinak közös Facebook-csoportjában is. Ozsváth Judit az egyetemi mikrotanítások során látta a hitoktatójelöltek aktivitását, körükből is javasolt előadókat. Így a három négyórás alkalom (november 13., december 4. és január 8.) során két egyetemi hallgató (Csiki Amanda és Dezső Renáta), hét iskolai tanár (Benedek Ramóna, Kalamár Mária, Kovács Szilvia, Péter Endre, Somorai Árpád, Szép Mónika és jómagam), egy mesteris hallgató, aki már tanít is (Magyari Apolka), és két egyetemi oktató (Versegi Beáta nővér és Ozsváth Judit) tartott bemutatót. Minden előadó a kiskonferenciák közötti időszak iskolai tananyagából válogatott, az utolsók pedig a félévi vakációig terjedő időszakot fogták át. Kalamár Mária az online ismeretfelméréshez és értékeléshez mutatott nagyszerű megoldásokat. A Nyolc Boldogság Közösséghez tartozó Versegi Beáta nővér, a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanára a képmeditációhoz vitte közelebb a résztvevőket, illetve az általa írt Punya, egy falat kenyér című történetet és az ahhoz társított képregény sokoldalú felhasználását ismertette. A résztvevők Ozsváth Judittól és a temesvári egyházmegyés Miklós Csaba atyától saját készítésű oktatóvideókat kaptak, Dezső Renáta pedig egy, a szentségekkel kapcsolatos tudnivalókat összegző LIVRESQ-anyagot adott át. A résztvevők folytatást kérő igényét igyekszünk kielégíteni.

Nemes István szervező, előadó, Nagyvárad

Megérinteni a diákok szívét

A program lehetőséget biztosított számunkra, hogy egymás ötleteiből tanuljunk, az aktuális helyzetnek megfelelő új tapasztalatokat szerezzünk, módszertani tudásunkat és digitális kompetenciáinkat fejlesszük. Nem voltak különösebb elvárásaim, inkább csak kíváncsi voltam az újra, a mások által elképzelt, felépített órákra, módszerekre, alkalmazásokra.

Az Árpád-házi Szent Erzsébet: az együttérzés és nagylelkűség szentje című VI. osztályos leckét úgy terveztem meg, hogy online és offline oktatás esetén is használható legyen. A feldolgozás során a Kahoot!, a Prezi, a Thinglink, a GoSoapBox, a Mentimeter, a Padlet alkalmazásokat használtam, az óravázlatot Google-dokumentumban készítettem el. Szent Erzsébet példája nyomán arra próbáltam rávezetni a gyerekeket, hogy empátiával viseltessenek a rászorulók iránt, és legyenek képesek példaképként beszélni a szentről. A programsorozat alkalmain új alkalmazásokat, sok jó ötletet kaptam.

Péter Endre előadó, Csíkszereda

A digitális tanításra való átállás erőfeszítést követel minden pedagógustól, és minden gyakorlati segítség, munkamegosztás jól jön. Nagyon jónak tartottam a program ötletét, és azért iratkoztam be, hogy konkrét óraterveket, segédanyagokat kapjak, a hozzájuk tartozó magyarázattal együtt. Ezek mellett jó ötleteket és tapasztalatmegosztásokat is szerettem volna kapni.

Örömmel fogadtam és megtiszteltetésnek tartom, hogy fölkértek előadónak. A Krisztus Király című V. osztályos leckét mutattam be a LIVRESQ, a Mentimeter és a Youtube programok segítségével. Számomra minden óra megtervezésénél az a legfontosabb szempont, hogy az adott téma (ami mindig az örömhír egy kis szelete) feldolgozása során megérintsem a diákok szívét. A választott módszerek és programok arra szolgálnak, hogy ezt az örömhírt közel hozzák és a diákot elvezessék a döntés kapujába, azután rajta áll, hogy engedi-e Istent belépni élete egy újabb területére.

Azt gondolom, akár online, akár szemtől szemben zajlik az oktatás, érdemes időnként ilyen konferenciát rendezni, mert így tanulhatunk egymástól, és egymás munkáját, tapasztalatait, ötleteit is felhasználhatjuk.

Kovács Szilvia előadó, Nagyvárad

Egyedi, korszerű és igazi – ezekkel a szavakkal jellemzem a konferenciasorozatot. Nagyon nagy dolognak tartom, hogy a hitoktatás ebben a viszontagságos időben is fölényesen bizonyít. A program tapasztalatcserét, fejlődést, egymás motiválását tette lehetővé, és azt, hogy a már pályán levők és a hivatásra készülők „találkozhassanak”. Számomra minden szempontból megerősítő volt.

A „Készítsétek az Úr útját!” – Keresztelő Szent János című VIII-os leckét dolgoztam fel. Célom volt, hogy a tanulók tudatosítsák, Isten más emberek példájával is vezet minket, és ismerjék meg Keresztelő János életfeladatát, fedezzék fel erényeit. Fontosnak tartottam úgy felépíteni az órát, hogy a diákoknak legyen lehetőségük megismerni egymás véleményét, tapasztalatait, tudjanak együtt gondolkodni, de élményekben, tárgyi tudásban is gazdagodjanak és lelkileg is megérintődjenek. Ezekhez a Mentimeter, a Watch2Gether, a Jamboard programokat használtam. A három alkalom után úgy érzem magam, mint egy meseszereplő, aki a nagy út előtt fel lett tarisznyálva.

Dezső Renáta előadó, Gyergyószentmiklós/Kolozsvár

Elvárásaimon felül volt minden találkozó, ugyanis az előadók rengeteg jól használható, érdekes, gyermekbarát, lelket melengető ötletet adtak át és sok olyan anyagot osztottak meg, amit a következő hittanórákon használhattam.

Az online értékelés lehetőségei a gimnáziumi tagozaton címmel a félévközi és félévvégi mérésről, értékelésről és az eredmények visszacsatolásáról beszéltem. A Forms, a Google űrlap, a Redmenta és a Kahoot! alkalmazást mutattam be részletesen. Mindenik felület könnyen kezelhető, egyszerű, gyors és hatékony. A tesztek nemcsak tudást mérnek, hanem a tanulást is segítik. A diákok szeretik őket, mert játékosak és változatosak. A gimnáziumi osztályokban alkalmazható kész feladatsorokat osztottam meg a résztvevőkkel, akik hálásan fogadták őket és később is megkerestek tanácsokért. 

Az elemi, gimnáziumi és líceumi tagozaton tanító tanárok egyaránt kaptak valamit ettől a programtól. Különösen tetszett a jó hangulat és a közvetlenség. Érdeklődéssel és kíváncsisággal várom a folytatást.

Kalamár Mária előadó, Csíkszentdomokos

Tudásmegosztás

Ha hatékony módszer- és eszköztárral rendelkezünk, élményszerűbben tudjuk átadni az örömhírt és elvezetni diákjainkat az isteni jelenlét kapujához. Külön ajándék az is, hogy a négy egyházmegye hitoktatói együtt gondolkodnak, egymást segítik és a lelki közösséget is építik. Elvárások helyett inkább bizalom volt bennem a kollégáimmal szemben és nyitottság mindarra, amit ez a programsorozat kínált.

A bemutatott órámat úgy építettem fel, hogy a diákok számára követhető és élményszerű legyen a képernyőn keresztül is, segítse őket a téma megértésében, elmélyítésében. A Book Creator programmal állítottam össze a Szent Lúcia, a fény ünnepe leckét a VI. osztályosok számára. Sok minden van benne, így akár középiskolásoknál is használható. A házi feladathoz a Trello felületet tettem elérhetővé. Fontosnak tartottam, hogy a gyermek érezze át annak jelentőségét, hogy Krisztus követőjeként mit jelent fényt vinni mások életébe, tudjon szabadon elköteleződni a szerető Isten mellett, és életével válaszolni az ő szeretetére.

Benedek Ramóna előadó, Nagyvárad

Ezt a programot ajándékként, újabb lehetőségként éltem meg arra, hogy bővítsem tudásomat és tapasztalatokat gyűjtsek. Egyetemistaként gyakorló hitoktatóktól tanulhattam, hogy bátrabban haladjak a hivatásom felé vezető úton.

A hetedik osztályos Boldogok a tiszta szívűek című leckét dolgoztam fel. Célom az volt, hogy a diákok ismerjék meg a tisztaszívűség erényét és törekedjenek annak gyakorlására. A Genially, Jamboard, WordArt, Cogle programokat, illetve a LearningApps egyik tankockáját használtam. Fontosnak tartom, hogy a diákok ne szemlélői, hanem aktív résztvevői legyenek az órának, ezek ebben nyújthatnak segítséget.

Érdekes volt kipróbálni magam ilyen szerepben is, jó lehetőség volt, hogy lássam, miben kell még fejlődnöm. Máris sokat fejlődtem, nagyon hálás vagyok érte a szervezőknek, az előadóknak, de minden résztvevőnek is, aki megosztotta tapasztalatait.

Csiki Amanda előadó, Gyergyócsomafalva/Kolozsvár

A hitoktatói Facebook-csoport készítette elő számomra a talajt ehhez a programhoz. Az ott megosztott tapasztalatok, óratervek, előadások, videóanyagok irányt mutattak, de kihívást is jelentettek számomra, hogy ne adjam alább. Nyitottan, érdeklődően vártam a programsorozatot, tudva, hogy sok kreatív, mély lelkiségű kolléga tapasztalatából, legjobb tudásából kaphatok.

Az igazi világosság a világba jött – Jézus elfogad engem címmel a megtestesülés titkának bemutatását vállaltam VI. osztályosoknak. Célom volt tudatosítani, hogy a jó Isten mindig nagyon közel van hozzánk, megtapasztalható az egyszerűségben, a kiszolgáltatottságban, a gyengeségben, együttérzésben, alázatban. Vágyat szerettem volna ébreszteni a hallgatóságban, hogy találják meg környezetükben és magukban a jó Isten működését, és megerősíteni őket abban, hogy Isten úgy fogadja el őket, ahogy vannak.

A bemutatómat a Trello felület segítségével készítettem, majd a Name Picker Ninja random névválasztót, a Google Meet csevegőjét, a Jamboard táblát és az Edpuzzle és a Watch2Gether videónéző programokat használtam. Ezekkel a diákok figyelmét úgy próbálom irányítani, hogy érintve legyenek, teljesíthető kihívásokat kapjanak és élményekben legyen részük. Nagyon sokat tanultam, és egy olyan készlettel gazdagodtam, amelyhez mindig hozzá tudok nyúlni.

Somorai Árpád előadó, Felsőboldogfalva/Székelyudvarhely

Egyik napról a másikra újra kellett értelmezzem a szerepemet, lehetőségeimet, az eddig jól bevált módszerek alkalmazhatóságát, hogy a lehető legtöbbet nyújtsam diákjaim számára. Ilyen körülmények között nagyon örültem a konferenciának, a segítségnyújtás szándékát olvastam ki a címből is. Már az első találkozás azt erősítette meg bennem, hogy itt és most nem vagyok egyedül, sokan vagyunk együtt, mert fontosak a ránk bízottak. A sok konkrét, gyakorlatba ültethető ötlet és digitális lehetőség mellett jó volt látni azt a lelkesedést és alázatot, amellyel az előadók „betették a közösbe” a már kitapasztalt és jól bevált kincseiket. Élmény így együtt, egymással és egymástól tanulni, hálás vagyok ezért!

A bemutatómat III. osztályos diákoknak készítettem, Jézus megkeresztelkedéséről. A bibliai történet, valamint saját keresztségünk megismerése mellett fontos volt számomra a gyermek lelkének a megérintése – hogy a tanultak ne csupán elsajátított ismeretek legyenek, hanem a szív mélyén történő valóság: Jézus életünk igazi forrása, belőle merítve leszünk képesek igazán szeretni. Ezt az elmélyítést célozta meg A kutak országa című bolíviai népmese feldolgozása. A Book Creator alkalmazásban készítettem a diákok számára egy könyvecskét képekkel, kisfilmekkel, hanganyagokkal. Mellette Jamboard táblát használtam. Az órám azt is sugallta, hogy az online térben sem kell lemondani az élmény-, dráma- vagy Kett-pedagógiáról.

Szép Mónika előadó, Kolozsvár

Kezdő hitoktatóként biztatást, segítséget vártam ettől a programtól. Jól és könnyen használható alkalmazásokat vártam, amelyekkel figyelemfelkeltővé, érdekessé lehet tenni a tanórákat.

A Zakeus történetét bemutató órám (VI.) megtervezésekor az volt az elsődleges cél, hogy érthető, figyelemfelkeltő módon adjam át a mondanivalót és megérintsem a résztvevőket. Hogy gondolkodjanak el a hitükkel kapcsolatos kérdéseken, legyenek részesei ők is a történetnek, és ne féljenek kimondani azt, ami bennük van. Felületként a LIVRESQ alkalmazást használtam, az ezzel készített összeállításba több más programot is beillesztettem. Tetszett a bemutatóm, kreatívnak tartották.

A konferenciákon sok új ötletet, meglátást kaptam, és így könnyebb volt készülni a tanórákra.

Magyari Apolka előadó, Csíkszereda/Kolozsvár

Közösbe tett leckék

Nagyon fontosnak tartom a programot, jó volt kollégával együtt lenni, tanulni tőlük. Nem voltak nagy elvárásaim, ezért minden előadásért hálás vagyok, köszönöm az előadóknak a sok befektetett munkát, energiát, időt. Sok ötletet sikerült felhasználni a tanultakból. Nem tudnám rangsorolni őket, mert egyediek voltak. A közeljövőben is szívesen részt vennék még hasonlókon.

Nagy Hajnal résztvevő, Székelyudvarhely

Nagy örömmel fogadtam a konferenciasorozat hírét, rögtön be is iratkoztam, mert reméltem, hogy olyan dolgokat tanulhatok, amelyek segítségemre lehetnek munkám során. Reményeim beteljesültek, mert ez a konferencia nagyon változatos volt, valóban jó gyakorlatokat tanultam, amelyeket használni is tudtam/tudok a hittanóráimon. Nagyon hálás vagyok, hogy részt vehettem.

Biró Mária-Melinda résztvevő, Csíkszentdomokos

Értékes programsor volt. Bevallom, hogy a kollégáim által készített bemutatókat vagy azok részleteit előszeretettel használtam. Nagyon jó ötleteket kaptam, remélem, lassan én is teljes egészében elkészítem a magamét és megoszthatom azokkal, akik önzetlenül közkinccsé tették az övéket. Mindenik bemutatóban volt valami érdekes, akár leckefeldolgozásról, akár ünnepbemutatásról, akár számonkérésről legyen szó. Ha folytatódik a program (és remélem, hogy igen), szeretném, hogy együttműködve, csoportokban készítsünk el egy-egy leckét, így segítve egymást a tanulásban.

Theil Emília résztvevő, Szentegyháza

Az online tanítás „rémálma” feloldására minden lehetőséget megragadtam. Ez a programsorozat kifejezetten a hitoktatásban nyújtott segítséget, útmutatást, kreatív ötleteket. Nem voltak különösebben elvárásaim, minden ötletnek, bátor előadóvá előlépett kollégának nagyon örültem és hálásan fogadtam. A programsorban leginkább az aktualitást és a sokszínűséget értékeltem. Minden alkalom előkészítette az egyházi év következő eseményeit és a kapcsolódó tananyagot. Ez részben lelki ráhangolódást, részben tudásbeli segítséget is jelentett. A sokszínűséget pedig az előadók egyénisége, a különböző tanítási tartalmak és a változatos alkalmazások bemutatása biztosította. Külön értékeltem az „ajándékokat”, hiszen a kollégák ingyen hozzáférhetővé és megoszthatóvá tették a kidolgozott leckéiket, amiket tetszés szerint vihettünk be a saját óráinkra.

Trepszker Erika résztvevő, Szatmárnémeti

Kíváncsisággal vártam minden alkalmat, és nagyon sokat tanultam, erőt, biztatást kaptam a mindennapi munkámhoz. Sokat segítenek a különböző témafeldolgozások, és fontosnak tartom azt is, hogy együtt gondolkodhatunk, egymást bátoríthatjuk. Csodálatos, ahogyan a digitális megoldásokban jártasabbak segítőkezet nyújtanak a még hiányosságokkal küzdő, az új lehetőségekkel most ismerkedő kollégáknak.

Fontosnak tartom, hogy továbbra is legyenek találkozásaink, ahol eszmecserét folytathatunk, megbeszélhetjük közös problémáinkat, és megoldásokat kereshetünk a hitoktatás kihívásaira is.

Kristó Gabriella résztvevő, Csíkszereda

Megjelent a Vasárnap 2021/3-as számában.