Örökös szentségimádás Gyulafehérváron

Imádkozzunk papi hivatásokért

1
2443
Fotók: a Gyulafehérvári Főegyházmegye Facebook-oldala

Kovács Gergely érsek kifejezett kívánsága szerint 2021-ben a főegyházmegye papjai és hívei minden hónap első szombatján és az örökös szentségimádási napokon papi hivatásokért imádkoznak. A hivatás Isten ajándéka, de a hivatások gondozása és az, hogy életpéldánkkal és imáinkkal segítsük fiataljainkat, mindannyiunk felelőssége.

Az örökös szentségimádás megújításáról Haynald Lajos erdélyi püspök 1859-ben rendelkezett. Körleveléből kitűnik, hogy ennek régi hagyománya volt a gyulafehérvári főegyházmegyében. Isten szolgája Márton Áron püspök 1939. december 20-án kiadott körlevele határozta meg az örökös szentségimádás rendjét, a napjainkban is érvényben lévő beosztását pedig Jakubinyi György érsek szabályozta 1998-ban. Az örökös szentségimádás indulási helye — olvashatjuk a Gyulafehérvári Érsekség Facebook-oldalán — nem lehet más, mint a gyulafehérvári érseki palota kápolnája.

2021. január 1-jén, az új év első napján a gyulafehérvári érseki kápolnában délben 12 órakor Jakubinyi György ny. érsek helyezte ki ünnepélyesen a szentséget, az örökös szentségimádási napon az adorálásba Kovács Gergely érsek, Kerekes László segédpüspök, a ny. érsek és a központi szolgálatban álló papok mellett az érsekség több alkalmazottja kapcsolódott be. Az érseki kápolnában tartott szentségimádáson indult útjára a papi hivatásokért végzett imalánc, amely az év kiemelt imaszándéka egyházmegye-szerte, és az Uram, küldj munkásokat aratásodba! – Imádkozzunk papi hivatásokért! imafüzet, amelyből még karácsony előtt minden plébániának négy példányt ajándékozott az érsek és a segédpüspök.

A gyulafehárvári érseki kápolna örökös szentségimádási napja du. 6 órakor szentmisével zárult. Kovács Gergely érsek homíliájában több témát is érintett, az új év elébe tekintő gondolatok ambivalenciájára is reflektált, hiszen az elmúlt év történései nyomán ott az aggodalom mindenkiben, hogyan is megy az élet tovább. Biztatásul, ezekre az aggódásokra válaszul emlékeztetett hitünkre, amely szerint minket semmi sem szakíthat el Isten szeretetétől. Hiszen bármi is történik, bármi rossz akár, az istenszeretőknek minden a javukra válik.

“Tennünk kell azért, hogy béke, egyetértés, harmónia és jókedv legyen mindannyiunk szívében, és így körülöttünk is.” Kovács Gergely érsek a továbbiakban kifejezte, hogy az ő kifejezett akarata, hogy ebben az évben papi hivatásokért imádkozzunk. Ahogyan a 2020-as év utolsó körlevelében jelezte, erre hív meg minden papot és minden hívőt, ezért volt az érseki kápolna padjaira is kihelyezve az imafüzet, “hogy imádkozzunk papokért, imádkozzunk jó papokért”– hangsúlyozta az érsek. Imádkozzunk azért, hogy a fiatalok meghallják az Úr hívását és befogadják azt, hogy a közösségek ne maradjanak papok nélkül. Az örökös szentségimádást lezáró szentmisében az érsek azt kérte, hogy a hívek ne puszta kötelességnek tekintsék a hivatásokért való imát. “Én pedig ebben az évben azért szeretnék imádkozni, hogy olyan közösségeink legyenek, olyan plébániáink, olyan különböző lelkiségi csoportok, mozgalmak, imacsoportok, ahol megszülethetnek ezek a hivatások” — mondta az érsek. Ferenc pápa felhívása szerint ezekben olyan miliőnek kell uralkodnia, ahol minél több hivatás születik, az emberek életének olyannak kell lennie, amelyben tűz, erő van.

“Kísérjen bennünket a jó Isten bőséges kegyelme és áldása ebben az évben is” — e szavakkal áldotta meg a jelenlevőket és a főegyházmegye minden hívét a főpásztor az új év első napján, Szűz Mária istenanyaságának ünnepén, a béke világnapján.

Az Uram, küldj munkásokat aratásodba! – Imádkozzunk papi hivatásokért! imafüzet ingyenesen igényelhető a főesperesi hivatalokban és az érsekségen (tel.: +4-0258-811 689, +4-0258-811 602; fax: +4-0258-811 454, mobil: +4-0753-056 935; ersekseg@romkat.ro).