2020. december 12., szombat

0
603

EVANGÉLIUM

Színeváltozása után tanítványai megkérdezték Jézust: „Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?” Ő így felelt: „Illés eljön ugyan, és helyreállít mindent, én azonban azt mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték föl, és kényük-kedvük szerint bántak vele. Így szenved majd az Emberfia is tőlük.” Ekkor értették meg a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik. (Mt 17,10-13)

Az ember Isten cselekedetét is mindig az emberi logika szerint várja el: ha király, legyen hatalmas; ha büntet, legyen pusztító. Még a béke megteremtését is csak erőszakkal tudja elképzelni. Ezért szenvedtek erőszakot, akik a békét más úton képzelték el, a megtérést a Törvény keretei fölött látták megvalósíthatónak. Isten Keresztelő Szent Jánoson keresztül egy új korszak történelmének első lapját írja meg, melyben az első győzelmet nem a fegyverek ereje hozza el, hanem az örömhír. Isten ma sem szűnik meg meglepni bennünket, és emberi logikánkon kívül keres meg minket. El ne szalasszunk egyetlen egy „meg nem beszélt találkozót” sem Istennel.

Kovács F. Zsolt, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség irodaigazgatója

MEGOSZTÁS