2020. november 30., hétfő

0
683

EVANGÉLIUM

A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták hálóikat, és követték őt.
Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt.
(Mt 4,18-22)

Adventünket András apostollal kezdjük, aki meglátva Jézust otthagyja hálóját és követi őt. Hátrahagyni hálót, megélhetést, otthont – életforma változtatást is jelent. Kizárólag Krisztusra fókuszálva szinte „kifordul sarkából” kicsiny világunk, hiszen innen kezdve már semmi nem lesz olyan, mint eddig volt. Átértékelődnek magunkkal és másokkal szembeni elvárásaink, átrendeződnek cselekvéseink mozgatórugói.

Kovács F. Zsolt, a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség irodaigazgatója

MEGOSZTÁS