Kerekes László segédpüspök köszönetnyilvánítása

0
2760
Kerekes László segédpüspök Kovács Gergely hivatalban lévő és Jakubinyi György nyugalmazott érsekkel a csíksomlyói püspökszentelésen (2020. aug. 29.) • Fotó: Dezső László

Az alábbiakban közöljük Kerekes László segédpüspök köszönetnyilvánító levelét, amellyel a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség papjaihoz és híveihez fordult a legfrissebb érseki körlevél keretében az augusztus 29-én történt csíksomlyói püspökszentelés kapcsán.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Főtisztelendő Paptestvérek! Szeretett Jó Hívek!

Nagy öröm és hála van a szívemben a sok imádságért és a püspökszentelésen való részvételért. Hála és köszönet a DUNA TV és a Mária Rádió munkatársainak, hogy ismét mellénk álltak és lehetővé tették azok számára is a lelki jelenlétet, akik az előírások, betegség miatt nem tudtak személyesen részt venni a püspökszentelésen. Örülök, hogy sokan velem együtt imádkoztak, valamint értem és a rám váró szolgálatért is, hiszen Szent Ágostonnal együtt én is vallom: „Veletek vagyok keresztény, értetek vagyok püspök.” Szeretném kifejezni mindenkinek hálámat azért, hogy velem együtt imádkoztak a püspöki szolgálat méltó felvételéért és annak hiteles gyakorlásáért.

Kiemelten köszönöm azt az alázatos és fegyelmezett magatartást, amelyet mind a főtisztelendő paptestvérek, mind a kedves hívek tanúsítottak a szertartás alatt, különösen a távolságtartás és maszkviselés terén. Nehéz szívvel tettük ezt, keresztként hordoztuk, de bízunk abban, hogy ez is megtermi méltó gyümölcsét.

Külön köszönet és hála a szentelő érsek atyának és a társszentelőknek, a nyugalmazott érsek atyának és a nyugalmazott püspök atyának, hogy kérésemre azonnal vállalták ezt a szolgálatot.

Nem utolsósorban szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az ünnepség megszervezésében segítettek: mindenki úgy mellém állt, mintha a saját szenteléséről lenne szó!

A jó Isten fizesse meg mindenkinek munkáját, imáját!

                                                                                                          † László s.k.
                                                                                                           segédpüspök