Új munkás az Úr szőlőjében: papszentelés Nagyváradon

0
1625
Fotók: Csorba Sándor (a nagyváradi egyházmegye Facebook-oldala)

A nagyváradi székesegyházban augusztus 21-én, pénteken délután, a  6 órától kezdödő szentmise keretében  Böcskei László megyés püspök áldozópappá szentelte a nagyváradi születésű Vánkos Alexandrut.

Böcskei László megyés püspök bevezetőjében Szent II. János Pál pápa szavait idézte. A szent pápa pappá szentelésének 50. évfordulójára egy könyvet adott ki, ennek bevezetőjében arról ír, hogy amikor különböző időkben és különböző körülmények között a papságról beszélünk, és akkor a papságról tanúságot teszünk, akkor nagy alázattal kell eljárnunk, tudatában annak, hogy Isten szent hívással meghívott, mégpedig nem tetteink alapján, hanem saját elhatározásából és kegyelméből. Egyben számot kell vetni azzal, hogy az emberi szavak nem képesek elviselni a titok súlyát, melyet a papság önmagában hordoz.  A püspök ezért, úgy fogalmazott, hogy a pappászentelés alkalmával a hálára irányítsuk figyelmünket, hála, hogy Isten egy új papot hív szolgálatára. Amikor Isten megajándékozza az egyházmegyét és az egyházat egy új pappal, akinek szolgálatában biztosítja kegyelmét, akkor hálával kell lennünk iránta.  

További fényképek az eseményről megtekinthetők ITT.