A megpróbáltatások ideje

0
796

Hosszabb szünet után augusztus 7-én újra találkozott az egyházmegyei kórházpasztorációs iroda által összefogott és vezetett szatmárnémeti önkéntes beteglátogatói közösség. A Deák térről elérhető Szent István teremben csütörtökön délután három órától közös imával indítottak, a megfeszített Jézusra tekintettek, majd Gáspár Annamária kórházpasztorációs referens tartott előadást.

Ebben, a koronavírus okozta helyzetre is kitért, hiszen, mint mondta, hivatásuk gyakorlásában nagyon fontos a személyes jelenlét, a verbális mellett a nonverbális kommunikáció: a beteg jelzéseket küld gesztusokkal, mimikával is, a beteglátogató pedig megerősíthet egy mosollyal is. A közelség, a jelenlét most hiányzik a betegeknek és a beteglátogatóknak egyaránt.

Gáspár Annamária azt kérte a közösség tagjaitól, most különösen figyeljenek az imára, járuljanak szentségekhez, keressék a csendet, törekedjenek a belső egyensúlyra, a környezetükkel való harmóniára, az Istennel való egységre és békére. „Jó, ha az ember kegyelemmel erősíti a szívét – olvassuk a zsidókhoz írt levélben (Zsid 13,9b). Ugyanott olvashatjuk azt is: Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk (Zsid 4,16). Tegyük ezt!”

Az eltelt időszakra tekintve a beteglátogatók elmondták, igyekeztek imában az Úr elé vinni a betegeket. Telefonon tartották a kapcsolatot egymással és a betegekkel, úgy biztatták, erősítették a megpróbáltatásokat élőket, ugyanakkor voltak súlyos esetek, akikért mind, együtt imádkoztak. A találkozásoktól való félelem, a bezárkózás megviselte az embereket, de azt is meg lehetett tapasztalni, hogy a segítséget kérőt nem hagyják egyedül, és sokan szívesen segítenek, várják a lehetőséget a segítségnyújtásra.

Az önkéntes beteglátogatói kör továbbra is nyitott, aki szeretne többet megtudni a betegek látogatásának módjáról vagy csak imádkozna a betegekért, eljárna a közös találkozókra, Gáspár Annamáriánál jelezheti szándékát a 0743 097701-es telefonszámon. A szatmárnémeti alkalom után, az önkéntes beteglátogatók hamarosan az egyházmegye más esperességeiben is találkoznak.

A szatmári egyházmegye sajtószolgálata