Résztvevői reflexiók a hittantanári továbbképző után

0
1422

Több mint 50 résztvevővel a virtuális térben tartották meg július 9–23. között a négy egyházmegye hitoktatóinak nyári továbbképzőjét. A három nagy- és 11 kiscsoportban lezajlott képzést a budapesti #újpedagógia két trénere vezette, négy székelyföldi mentor segítségével. A hitoktatást végző tanárok és papok négy nagycsoportos Zoom-találkozó és sok kiscsoportos találkozó keretében tanulta, majd önállóan gyakorolta a projektmunkát támogató digitális alkalmazásokat és kiscsoportos szinten dolgozott együtt a saját projektjén.

Az alábbiakban egy hosszabb beszámoló és több rövid visszajelző gondolat olvasható a kurzus résztvevőitől.

„Nagyszerű és újszerű volt”

Nyári továbbképzőnk nem a megszokott módon zajlott – a régi formát hiányoljuk is nagyon –, de a járványhelyzet hozta szigorításokhoz alkalmazkodni kellett. Mégis nagyszerű, tartalmas, szerethető, emberi, lelki, vidám, szuper és újszerű online képzésen vettünk részt két héten át. Digitális projektpedagógia címmel szervezte meg ezt a programot a csíkszeredai Spektrum Oktatási Központ a hittantanárok részére. A továbbképző során a pedagógiai projekt elméletét ismertük meg, ugyanakkor a módszer gyakorlatban való alkalmazását is, digitális eszközökkel megvalósítva.

A képzés kezdetén a projekt megtervezésének kilencfázisú modelljével ismerkedtünk, majd négy-ötfős kiscsoportokban dolgoztunk a saját projektünkön. A tervezés, a kivitelezés és a bemutatás során megtapasztaltuk, hogy ez a pedagógiai módszer különösen jól használható a hitoktatás területén is. Ismételten meggyőződtünk arról is, hogy egy ilyen projekt megvalósítása az iskola, a család és az egyházközség összekapcsolására is nagyon jó lehetőség.

Az online továbbképző attól is nagyszerű és újszerű volt, hogy több mint húsz online alkalmazás megismerését tette lehetővé, amelyek legtöbbjét minden csoport fel is használta saját produktumának elkészítése során. Mindenik bemutatott projekt egy fogódzó számunkra, de a megismert jó gyakorlatokat más módon is be tudjuk építeni a saját pedagógiai gyakorlatunkba. A digitális eszközök nyújtotta lehetőségek megismerése révén élményszerű megoldásokat kaptunk. A jövőre vonatkozóan nagyon sok tervünk van a tanultak alkalmazását illetően.

Köszönet és hála a trénereknek, Váczi Dorottyának és Gyurcsik Péternek, akik nagyszerűen ismertették velünk a képzés elméleti anyagát, köszönet nekik a sok-sok ötletért is! A mentoroknak, Gidró Melindának, Sándor Jácintának, Portik Zsoltnak és Majzik Tamásnak is köszönjük a kísérést – ők türelemmel és biztató módon álltak mellettünk a kezdeti kísérletezésben és szakértelemmel, ösztönző módon segítették a projektek elkészítését.

Mindez nem valósulhatott volna meg, ha Ozsváth Judit, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem oktatója, a leendő hittantanárok szakmódszertanos tanára és Lázár Csilla, a Spektrum Oktatási Központ igazgatója nem „barátkozott” volna a képzés megtervezése kapcsán is.

Szentségimádás Böcskei László megyes püspök vezetésével a váradi püspöki kápolnából

A továbbképző igazi különlegessége volt az online módon tartott szentségimádás, amit Böcskei László nagyváradi megyés püspök vezetett a nagyváradi püspöki palota kápolnájából. A rendkívüli imaalkalom előkészítésén is közösen dolgoztunk a Trello-alkalmazásban. A kis- és nagycsoportos munka nyomán mindnyájan aktívan tudtunk bekapcsolódni az imába és hálát adni a jó Istennek.

A gyulafehérvári főegyházmegye hitoktatóinak nevében szeretettel köszönök minden jó szándékot, önzetlen segítségnyújtást, együttműködést és bátorítást.

Kalamár Mária, Csíkszentdomokos

Ezen a Trello-táblán készítették elő a résztvevők a szentségimádást

„Kreatívabb formában taníthatok vagy tehetek tanúságot”

Szemelvények a résztvevők visszajelzéseiből:

• „Teljesen új világ nyílt meg a számomra, amellyel szolgálatomban nagyot léphetek.”
• „Aktuális, modern, lényegre törő, volt benne szabadság és kihívás.”
• „Új, vonzó felületeket tanultam.”
• „Ilyen téren nagyon hiányosak voltak az ismereteim, és itt volt alkalmam sok mindent megismerni és kipróbálni.”
• „Én még sohasem használtam ezeket a felületeket, rövid idő alatt nagyon sok érdekes és hasznos programmal találkoztam.”
• „Olyan dolgokat mutattak be, amelyekről eddig nem hallottam.”
• „Az új ismeretek, digitális lehetőségek által hatékonyabbakká tehetem a tanórákat.”
• „Ezekkel kreatívabb formában taníthatok vagy tehetek tanúságot.”
• „Az iskolai oktatás minden órája más kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy a gyermekek bekapcsolódjanak, szükségesek a változatos digitális megoldások.”
• „Egyre inkább átköltözik a valóság a virtualitásba. Ez egy globális átalakulás, amit el kell fogadni, és a lehető legjobban meg kell barátkozni vele.”
• „Nagyon szükséges, hogy a nevelő is fejlődjön a modern technikai alkalmazások terén. Kellenek a képzések, hogy olyan új dolgokat tanuljunk, amelyek által közelebb tudjuk hozni az elsajátítandó anyagot diákjainkhoz.”
• „Tetszett a csoporton belüli nagyvonalúság, nyitottság és türelem.”
• „Szerettem a trénerek és mentorok biztatását, segítőkészségét, kedvességét.”
• „Jó volt együttműködni, jók voltak az online csapatmunkák, az érdeklődés felkeltése és a motiválás.”
• „Tetszett a képzők pozitív gondolkodása.”
• „A csoportmunkát feltétlenül folytatni kell!”
• „Több projektmunkát fogok alkalmazni, mert látom, hogy ezáltal elkötelezettebbé lehet tenni a diákokat, és jobban be lehet vonni őket az ismeretek felfedeztetésébe.”
• „Hála és köszönet van bennem. Vagány embereket ismertem meg, a hitoktatótársaimmal is nagyon jó volt csapatban ötletelni és a projekten dolgozni.”
• „Ezentúl a leckéket különböző alkalmazások segítségével fogom elkészíteni. Ezek által vonzóbbá és színesebbé, és nem utolsó sorban interaktívvá tehetem az órákat.”
• „Ha nem kell online órákat tartani, akkor is minden adódó lehetőséget megragadok, hogy a tanultakat alkalmazhassam.”
• „Jónak látnék létrehozni egy állandó kommunikációs platformot, ahová nemcsak a kurzus produktumait töltjük fel, hanem később is bemutathatjuk egymásnak az elkészült projektjeinket.”