Szent László-ereklyét kapott ajándékba a nyújtódi egyházközség

2
1867
Fotók: Boros Vilmos plébános

A Szent László királyunknak az esztergomi kincstárban őrzött lábszárcsontereklyéjéből vétetett csontereklyét tartalmazó kapszulát és az azt magába foglaló ereklyetartót Nyújtód egyházközségének kegyes adományként vitéz nemes Kaiser Ernő, a Szent György Lovagrend Budavári Fraternitasának tagja, a Magyar Nemzetőrség Országos Parancsnokságának ezredese adományozta.

A nyújtódi templom Szent László égi pártfogása alatt áll, így az egyházközség nagyon örvendett az adománynak – tudtuk meg Boros Vilmos nyújtódi plébánostól. A plébános megkeresésünkre elmondta, hogy az ereklye adományozása a sepsiszentgyörgyi vitéz dr. Pitlák Károly és Kaiser Ernő összmunkája.  

Boros Vilmos plébános úgy nyilatkozott, hogy az egyházközségnek megtiszteltetés, hogy rájuk gondoltak, és így most már Szent László-ereklye is van a templomban. Az ereklyét Szent László ünnepét követően adták át. Vasárnaponként az ereklye a templom mellékoltárán kap helyet, a hívek itt róhatják le tisztleltüket előtte. A plébános arra biztat, hogy kérjük bizalommal Szent László segítségét, merjünk hozzá fohászkodni és kérni az égi közbenjárását, hisz Erdély fővédőszentjének pártfogására mindig számíthatunk.

Varga Lajos váci segédpüspök igazolja az ereklye eredetiségét.

(F. R.)

MEGOSZTÁS