Alakítsd életedet az Úr keresztjének titka szerint!

Papszentelés Gyulafehérváron

0
4828
Papszentelés Gyulafehérváron, 2020. június 29-én • Fotó: templom.ro

Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén három diakónust, a Csíkbánkfalván nevelkedett Kalányos Ottót, a csíkcsicsói Kelemen Zoltán-Arnoldot és a vicei Pál Áront szentelt pappá Gyulafehérváron Kovács Gergely érsek. A főpásztor, aki püspöki szolgálata megkezdése óta először szentelt papokat, a szentmise bevezetőjében az ünnep, az ünneplés fontosságára hívta fel a figyelmet, amelynek belső, igazi tartalmát a külső körülmények nem érinthetik. A szentmisén a szentelendők rokonai mellett a főegyházmegye nyugalmazott főpásztorai, a központi papság, a teológiai tanárok, a szentelendők származási helyének és gyakorlati éves közösségeinek plébánosai vettek részt.

Kovács Gergely érsek Gyulafehérváron, 2020. június 29-én • Fotó: templom.ro

Rövid homíliájában Gergely érsek Márton Áron püspököt idézve kiemelte: „a mi beteg világunknak Péterekre és Pálokra, szentekre van szüksége, akik bátran megvallják és lelkesedéssel élik Krisztust!” A két apostolfejedelem alakját megrajzolva a főpásztor hangsúlyozta, mindkét alaptípusra szükség van ma is az egyházban: Péter a rendet, a struktúrát, Pál a missziót, a teológiát jeleníti meg. Különbözőek voltak, de amikor találkoztak Jézussal, otthagyták korábbi életüket és átadták magukat neki – magyarázta az érsek majd a szentelendőkhöz fordult: tegyék ugyanezt ők is, álljanak Krisztus szolgálatába, Isten törvényét ne csak tanítsák, hanem éljék is meg! A szentbeszéd után következett a tulajdonképpeni szentelési szertartás, ezt követően a három új pap bekapcsolódott a szentmise bemutatásába.

Koncelebráció az új papokkal Gyulafehérváron, 2020. június 29-én • Fotó: templom.ro

Az idei papszentelés egyik újdonsága, hogy az új papok első szolgálati helyükre való kinevezésüket a szentmise végén, az áldás előtt kapták meg, miután a főpásztor köszönetet mondott az új papok szüleinek és nevelőinek, a teológiai tanároknak és elöljáróknak, mindazoknak, aki emberré és pappá formálódásukban részt vettek. A kinevezések átadása – Ferenc pápa személyre szóló áldásának kíséretében – nemcsak egy tényközlés volt, hanem biztató, útra indító főpásztori gesztus, amely által az új papok átélhették, nemcsak munkájuk, hanem küldetésük van Isten népe körében. A főpásztor Pál Áront Csíkszentgyörgyre, Kelemen Zoltán-Arnoldot Nagyszebenbe, Kalányos Ottót pedig Csíkszentkirályra küldi segédlelkésznek, utóbbit az Alcsíki Főesperesi Kerület cigánypasztorációs lelkészévé is kinevezi.

Kovács Gergely érsek segédlelkészi kinevezést ad át Gyulafehérváron, 2020. június 29-én • Fotó: templom.ro

A papszentelés a járványhelyzet miatt érvényben lévő előírások betartásával zajlott az ősi katedrálisban, ebben az évben, ahogyan a szervezők előre bejelentették, nem tudtak nagy zarándokcsoportokat fogadni, hogy a kötelező távolság megtartásával elsősorban a szentelendők hozzátartozói, elöljárói és tanárai, valamint papjai juthassanak be a székesegyházba.

A szertartás azonban széles körben követhető volt a templom.ro oldalunk és a Mária Rádió közvetítése révén. A Gyulafehérvári Főegyházmegyében Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe 2008-tól a papszentelés dátuma.

Nézze vissza a papszentelést a templom.ro oldal Facebook-felületéről:

Publicată de Templom.ro pe Duminică, 28 iunie 2020