2020. június 8., hétfő

0
1172

EVANGÉLIUM

Abban az időben Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.”
(Mt 5,1-12)

Mindannyiunk élete az elvesztett paradicsomi boldogság utáni keresésről szól. Sajnos, sokan mammonjaik tiszavirág-életű boldogságai után futkosnak. Pedig az igazi boldogság útját Isten a szívünkbe írta. Aki képes szívének és lelkiismeretének apró rezdüléseire is odafigyelni, az képes lesz rátalálni arra az útra, amely elvezeti őt az igazi boldogsághoz, Istenhez.

Táncos Levente-György dicsőszentmártoni plébános

MEGOSZTÁS