Budapestre figyelt a világ

0
1622
Fotók: NEK


Nyolcvankét évvel ezelőtt késő délután harangszóra indult a papság menete a Vajdahunyad várától a Hősök terére. A fehér karinges kispapok imára kulcsolt kézzel, négyes sorokba rendeződve nyitották az ünneplő klérus felvonulását. A szerzetesrendek, világi papság, kanonokok, apátok, prépostok után, 190 püspök és 37 érsek sétált a nyitóünnepség helyszínére. A kardinálisok élén, a házigazda Serédi Jusztinián hercegprímás haladt, mögötte a többi bíborossal.

Harsonaszó csendült. A fanfár már azt jelezte, hogy elindul Eugenio Pacelli bíboros, pápai legátus is. A hívek térdelve fogadták az egyházfő küldöttét és az általa közvetített pápai áldást.

Ünnep baljós árnyakkal

A feszült történelmi helyzetben különös jelentősége volt a katolikus világeseménynek. A kongresszus előkészítését beárnyékolta, hogy a náci Németország 1938 tavaszán megszállta Ausztriát. Hitler politikáját – ahogy a kommunista eszméket is – a Vatikán több alkalommal elítélte. A német politikai vezetés nem nézte jó szemmel a hívek részvételét a katolikus világtalálkozón. Hivatalosan a vízumkiadás akadozásáról beszéltek, valójában külön utazási engedélyhez kötötték – gyakorlatilag megtiltották – , hogy a német és osztrák hívek bekapcsolódhassanak az Eucharisztia közös ünnepébe.

Összefogás

Mi volt az 1938-as kongresszus sikerének titka? A nagyszerű szervezés, a lelki felkészülés mélysége, az esemény mögötti nemzeti egység. Kihívásból akadt bőven. Legalább 100 ezer ember szállását kellett biztosítani, miközben alig 10 ezer szállodai és panziós férőhely állt rendelkezésre. A csoportos zarándokszállások kialakítása mellett, 37 ezer budapesti magánlakásban ajánlottak fel szobát, fekhelyet a vendégeknek. Ezeket egyesével megtekintették a szervezőbizottság illetékesei.

Profi szervezés

A cserkészek hatalmas feladatot vállaltak magukra, amelyet nagyszerűen teljesítettek. A pályaudvarokon felállított Vendéggondozó Kirendeltségeken fogadták, tájékoztatták és útba igazították a zarándokokat. A MÁV szűkös járműkapacitása ellenére is, fennakadások nélkül biztosította a menetrendszerű vonatokkal 50 ezer fő utazását, valamint fogadta a külföldről érkező 70 különvonatot is. A programokról, közlekedési információkról közel 900 ezer példányban nyomtattak füzetecskét.

Távol a politikától

A magyar politikusok a Szentszék kérésére is önmérsékletet gyakoroltak és nem használták fel az eseményt pártjuk népszerűsítésére, illetve a revíziós célok hangoztatására. A baloldal, a szociáldemokraták és a szakszervezeti vezetők is jelezték, nem gördítenek akadályt a gyári munkások részvétele elé. Az előkészület folyamán magukat a szervezőket is meglepte, hogy micsoda igény jelentkezett a csoportkonferenciákra a gyárakban dolgozók körében is. A Ganz Villamossági Gyárban 2600-an vettek részt a felkészítésen. Az üzem igazgatósága 15 ezer villamosjegy, 3000 énekfüzet és 3000 kongresszusi jelvény megvásárlásával támogatta a résztvevőket.

Múlt és jövő

A kongresszus kulturális és liturgikus eseményeit óriási érdeklődés követte. Magyarország kivívta a világ csodálatát, amilyen jó érzékkel tudta megmutatni évezredes hagyományait, történelmét, ugyanakkor a hangosítás, a közlekedésszervezés, a tömegtájékoztatás, az ünnepségek vizuális megoldásainak területén, a korszak legújabb megoldásait vonultatta fel.
A vasárnapi záró szentmisére percnyi megállás nélkül, négy és fél órán át hömpölygött a hívők ezer színben pompázó menete: egyháziak, világiak, főnemesek, nemesek, egyszerű emberek közös tanúságtétele ez hitükről. A Magyar Katolikus Egyház számára a sikeres világkongresszus egy megerősítés volt, amelyből aztán a hívekkel együtt meríthetett az 1938-at követő sötét évtizedekben.

Forrás: NEK