A fény és a megszentelt élet ünnepe Oravicabányán

0
1192
Fotók: Gerhardus.ro

Gyertyaszentelő Boldogasszony és a megszentelt élet napját különleges ünnepként élte meg az oravicabányai római katolikus közösség.
A szentmisét is nem mindennapi gesztusok és pillanatok gazdagították, például a bevonulási körmenetben a Keresztény Szeretet Nővérei szerzetesrend helyi tagjai saját lámpásaikkal járultak az Úr elé, kérve, hogy soha ne fogyjon ki számukra a szeretet olaja.

Bevezetőjében Dumitru Daniel oravicabányai plebános hangsúlyozta, hogy fontos a megszentelt élet megismerése és mindazok bátorítása, akik Isten hívó szavát meghallották, hogy felelősségtudattal vállalják küldetésüket az egyházban és a világban. Szentbeszédében a plébános nemcsak a megszentelt, hanem a keresztényi élet szépségeit hangsúlyozta: mindannyiunkra hatással van, ha olyan papokkal vagy szerzetesekkel találkozunk, akik örömmel és következetesen vállalják a tisztaságban, szegénységben és engedelmességben élt mindennapokat.

A felajánlás során különböző szimbolikus tárgyak által a Jóisten elé helyezték a megszentelt élet legnemesebb vágyait: a gyertya a megszentelt élet világítótornya azok számára, akik a háborgó tengeren tévelyegnek, láng a sötétségben járóknak, őrszem a kilátástalan helyzetben levőknek; az ostya az életre, szeretetre vagy örökkévalóságra való éhség szimbóluma, s egyben emlékeztető arra, hogy a megszentelt élet élő tanúsága annak, hogy Jézus nekünk adja ezt a táplálékot, sőt, Ő maga az élet kenyere. A szabályzat a prófétai életformát jelenti az evangélium megélésére, a kötény a megszentelt személyek munkáját jelöli, amely alapkő a jelen és egy szeretettel telibb jövő számára; végül a tömjén emlékeztet arra, hogy ahol a megszentelt életű emberek jelen vannak, ott állandó imádság és öröm van.

A szentmise befejező részében egy film-montázst is megtekinthettek a hívek a megszentelt élet világnapjának történetéről és fontosságáról, valamint a Thouret Szent Johanna Antida által alapított Keresztény Szeretet Nővérei kongregációjának történetéről. A rend nővérei 2007 óta Oravicabányán is szolgálnak.

Tereza Hortolomei nővér

Forrás: Gerhardus.ro