2019. december 20., péntek

0
726

EVANGÉLIUM

Hat hónappal Keresztelő János születésének hírüladása után Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez.
Az angyal azonban folytatta: „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, s Jézusnak fogod őt nevezni! Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége!”
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, aki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.”
Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott.
(Lk 1,26-38)

A Magasságbeli Fia uralkodik Jákob házán mindörökké és uralma ma sem ért véget, és soha nem is fog. A mi szívünket is uralni akarja, nem önző kisajátítás céljából, hanem a boldogabb élet megteremtése érdekében. A Máriától született gyermek a Szent. Ő minden szentség forrása. A kiapadhatatlan forrás, aki életünk egyetlen igazi táplálója. Ehhez a forráshoz járulva elillan minden szomjúságunk, mert Istennel telik be az életünk. Ehhez azonban a szívünkben kell megszületnie.

Barta Barnabás plébános

MEGOSZTÁS