2019. december 18., szerda

0
684

EVANGÉLIUM

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.” Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: „Velünk az Isten.” Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki. (Mt 1,18-24)

Velünk az Isten! – A keresztény ember számára ez a legcsodálatosabb örömhír, és mindazok számára is, akik felismerik őt. Velünk van minden nap és minden pillanatban, hogy eloszlassa szívünk sötétségét és feltárja előttünk a titkokat. Ugyanúgy, ahogy József előtt is feltárta a csodát: Mária nem volt hűtlen hozzá, mert a gyermek Istentől születik. Ezzel szeretetük elmélyült, családdá váltak, ahova megszületett a Megváltó, Emmánuel.

Barta Barnabás plébános

MEGOSZTÁS