2019. december 16., hétfő

0
570

EVANGÉLIUM

Egy alkalommal Jézus a templomba ment, és tanított. Közben odaléptek hozzá a főpapok meg a nép vénei, és megkérdezték: „Miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat ehhez?” Jézus így válaszolt: „Én is kérdezek tőletek valamit. Ha megfeleltek rá, megmondom nektek, milyen hatalommal teszek így. Honnan volt János keresztsége? A mennyből-e vagy az emberektől?” Azok tanakodni kezdtek egymás között: „Ha azt mondjuk, a mennyből volt, azt feleli: »Hát akkor miért nem hittetek neki?« Ha pedig azt mondjuk: »Az emberektől, akkor meg félnünk kell a néptől, mert Jánost mindenki prófétának tartja.”
Ezért ezt a választ adták Jézusnak: „Nem tudjuk.”
„Akkor én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal teszek így” – felelte Jézus.
(Mt 21,23-27)

A főpapok és a nép vénei csalafinták, szívük telve van rosszindulattal, haraggal és persze félelemmel. Féltik a tekintélyüket, hatalmukat, jobban féltik ezeket, mint ahogy az emberektől félnek. El akarják lehetetleníteni Jézust. Annyira elvakultak, hogy nem tudják és nem látják, hogy Isten emberként jött közéjük, és ez az Isten, a mi Istenünk győzedelmeskedik minden rossz fölött. Újra eljön, hogy legyőzze bennünk a rosszat és fényt gyújtson a szívünkben, hogy világossá tegye a sötétségben botorkáló ember életét.

Barta Barnabás plébános

MEGOSZTÁS