2019. december 14., szombat

0
711

EVANGÉLIUM

Színeváltozása után tanítványai megkérdezték Jézust: „Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?” Ő így felelt: „Illés eljön ugyan, és helyreállít mindent, én azonban azt mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték föl, és kényük-kedvük szerint bántak vele. Így szenved majd az Emberfia is tőlük.” Ekkor értették meg a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik. (Mt 17,10-13)

A tanítványok ráébrednek, hogy Jézus, Keresztelő Jánosról beszél, akivel kényük-kedvük szerint bántak az emberek. Akik Isten útján járnak, azokat a világ megveti, kénye kedve szerint bánik vele. Ez azonban nem keseríthet el bennünket, mert ez által belekapcsolódhatunk be az Emberfia szenvedésébe. Tudnunk kell, ha megszületik bennünk a Megváltó, boldogok leszünk, de részesülnünk kell az ő szenvedésében is. Ez ad értelmet és célt az életünknek, mert ha vele szenvedünk, vele együtt életünk is lesz Istenben.

Barta Barnabás plébános

MEGOSZTÁS