Több mint 30 ezer turista kereste fel idén a máriaradnai kegyhelyet

0
1807
Fotók: Gerhardus.ro

Az esztendő vége felé közeledve a máriaradnai kegyhelyen a hívek és a turisták segítését, szolgálatát felvállaló kis munkacsoport számvetésre készül. Noha egy hónap még hátra van az évből, így a statisztikák adatai is változnak, október hónap utolsó napjával bezárólag elkészült egy összegzés. Reinholz András esperes, a radnai közösség plébánosa „mindentudó” füzetében alapos és átfogó kimutatást vezet arról, kik és hányan látogatták a kegytemplomot.

Az esperes „mindentudó” füzete tartalmazza a kegytemplomot felkereső személyek pontos számát, külön a gyermekek, a zarándokok, a csoportosan érkezett turisták, illetve a magánszemélyek számát is, valamint az országot, ahonnan érkeztek. Az oldalakon hosszú számoszlopok és bekarikázott, aláhúzott végeredmények sorakoznak katonás rendben – számol be a temesvári egyházmegye sajtóirodája.

Ha valaki a temesvári egyházmegye területén élő római katolikus híveket a máriaradnai kegyhellyel kapcsolatos emlékeikről, élményeikről kérdezné, valószínűleg sokan úgy kezdenék a visszaemlékezést, hogy „Kisgyermek voltam, amikor nagyszüleimmel, szüleimmel augusztus 15-én vagy szeptember 8-án (vagy másik Mária-ünnepen) eljöttünk a Szűzanyához Radnára”. Ha pedig történetesen idősebb személyt faggatna az érdeklődő, akkor valószínűleg olyan beszámolót is hallana, amelyben két-háromnapos gyalogos zarándoklatról szólna a történet. A bánsági, az Arad környéki vagy a Krassó-Szörény megyei híveknek Máriaradna különösen kedves kegyhely, amelyhez nemzedékek hite, Mária-tisztelete, vallásos hagyománya kapcsolja a ma élőket. És aki legalább egyszer átélte, hogy a tágas templomhajóban az egybegyűlt többszáz búcsújáró egy emberként, szívvel-lélekkel énekli, hogy „Boldogasszony anyánk, régi nagy pátrónánk…”, nehezen feledi ezt az élményt. Ugyanígy belevésődik az emlékezetbe a különböző templomi lobogókkal érkező keresztalják képe, miközben a kegytemplomba érve a többiek felállva, keresztvetéssel üdvözlik őket és a csoport előtt hordozott keresztet. És így történik minden nagyobb egyházi ünnepen.

A temesvári püspökség által megjelentetett falinaptáron több alkalommal szerepel egyházmegyei zarándoklat a máriaradnai Kis Bazilikához, a templomot ugyanis Szent II. János Pál pápa az 1992. augusztus 28-án kiadott brevéjében a Basilica Minor rangra emelte. A kegyhely évente több turistacsoportot is fogad, valamint olyan családokat és magánszemélyeket, akik részben kíváncsiságból, de főleg meggyőződésből, a Szűzanya oltalmát kérve imára térnek be a templomba.

„Belekerült egy kis időbe, amíg minden adatot összegyűjtöttünk, de minden évben megtesszük. Pontos kimutatást készítünk, mert ezek az adatok sokatmondók, minket is érdekelnek, nem csupán az újságírókat. Tizennégy esztendeje, 2005-ben kezdtem készíteni ezeket az összegzéseket. Így például, amikor az épületegyüttes felújítására uniós pályázatot nyújtottunk be, számokkal is bizonyítani tudtam, hogy évről évre mind több turista és zarándok keresi fel a radnai kegytemplomot, tehát indokolt pénzt fektetni a kegyhely modernizálásába” – kezdte Reinholz András esperes a tájékoztatót. A máriaradnai kegyhelyet csoportosan szervezett kirándulás keretében január 1. és október 31. között 30 167 turista kereste fel. Ebből a külföldi turisták száma összesen 8 500 személy. A turisták több mint fele már járt a kegyhelyen, ők időben be is jelentkeztek. Volt olyan nap, hogy háromszor-négyszer kellett a templom történetét ismertetniük a látogatóknak – ez Boda Ferenc idegenvezető, Cădărean Ion lelkipásztor és az esperes feladata.

„Szerencsére a csoportokkal időnként érkezik olyan idegenvezető is, aki már többször járt itt, így ő mentesít minket. A legtöbb külföldi turista Magyarországról érkezett, összesen 3 496-an, ebből 265 gyermek. A romániai gyermekek számát külön tartjuk nyilván, ők akkor keresnek fel minket, amikor a tantervben a rendhagyó oktatási hét szerepel. Idén 653 tanulót számoltunk össze” – tette hozzá az esperes. Németországból 800-an, Ausztriából 150-en, Szlovákiából 120-an, Franciaországból 110-en, Csehországból 70-en, Lengyelországból 60-an, Svájcból 40-en, Horvátországból 20-an látogatták meg a kegyhelyet. Vannak olyan kül- és belföldi látogatók is, akik itteni rokonaikkal, barátaikkal érkeznek, az ő számukat nem tudják felbecsülni. Annyit azonban tudnak, hogy leginkább Kanadából, az Amerikai Egyesült Államokból, Ausztráliából, Új-Zélandról, Argentínából és Vietnámból érkeznek, de celebráltak a templomban idén mexikói esküvőt is.

Az éves zarándoklatokról havi nyilvántartás vezettek, a végeredmény: 44 250 személy a tíz hónap alatt. Böcskei László nagyváradi megyés püspök is rendszeresen elkíséri a szlovák nemzetiségű zarándokokat Radnára, szentmisét celebrál, és részt vesz a keresztúti ájtatosságon. Végül a kimutatásban azoknak a híveknek a csoportja is szerepel, akik a kegyhelyre járnak szentmisére vasárnaponként és hétköznap. Összesen 8 735 személy, többségük Aradról és Temesvárról érkezik. Érdekes, hogy Temesvárról többen jönnek, mint Aradról, noha távolabb esik onnan. Jövőre pedig az első radnai templom felépítésének 500. évfordulóját ünneplik. A számadatok és helységnevek hitelesen igazolják: a máriaradnai kegyhely kultikus kisugárzása megérinti a szíveket és nem ismer határokat.