2019. november 28., csütörtök

0
755

EVANGÉLIUM

Jézus így jövendölt Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második eljöveteléről:
Amikor látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül, tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása! Akkor, akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe; akik a városban, meneküljenek el; és akik vidéken vannak, vissza ne térjenek! A bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjék mindaz, amit az írás mond. Jaj, a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Nagy gyötrelem lesz a földön, és az ítélet haragja sújtja ezt a népet. Lesznek, akiket kardélre hánynak. Sokakat fogságba hurcolnak pogány népek közé. Jeruzsálemet pogányok tiporják, amíg idejük be nem telik.
Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a Földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel.
Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.
(Lk 21,20-28)

A mai evangéliumi részben Jézus készítget minket a vele való találkozásra. Nem riogatni akar, nem is ijesztgetni, egyszerűen csak azt akarja, hogy lelkileg felkészülten várjuk őt. Ennek a találkozásnak a napját senki nem tudja megjósolni, hisz azt mondta Jézus a második eljöveteléről, hogy nem tudja senki sem a napot, sem az órát. A legfontosabb, hogy igyekezzünk a kegyelem állapotában lenni, hogy amikor beteljesedik az idő, fölnézhessünk, fölemelhessük a fejünket és hozzánk is elérkezhessen a megváltás. 

Barta Barnabás plébános

MEGOSZTÁS