2019. november 7., csütörtök

0
771

EVANGÉLIUM

Abban az időben vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: „Ez szóba áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük.”
Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: „Ha közületek valakinek száz juha van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet, s nem megy-e az elveszett juh után, amíg meg nem találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: »Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat.« Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre.
Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnőit meg a szomszédasszonyokat, és azt mondja: »Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett drachmámat.« Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen így örülnek majd egy megtérő bűnösnek.”
(Lk 15,1-10)

Jézus megkeresi az elveszett bárányt. Többször is, ha kell. Minket is megkeres, amikor eltévelyedünk és letérünk a helyes útról. Milyen nagy öröm és megkönnyebbülés, amikor elveszettségemben találkozom valakivel, aki utat mutat, akinek segítségével újra megtalálom a célom. Ha pedig Jézus irgalmas tekintetével találkozom, megtapasztalhatom a „megtalálás” felszabadító, életet adó örömét.

Barta Barnabás plébános

MEGOSZTÁS